Svens StrandstensSite
Meteoritnedslag

Når meteoritter af en vis størrelse rammer Jorden vil den energiudladning, der finder sted, føre til dannelsen af nye bjergarter, som kaldes impactitter.

Slagkegler (shatter cones): Vifteformede ændringer i den oprindelige bjergarts struktur. Stråler radiært ud fra nedslags stedet. Kan findes både tæt på og længere fra nedslagsstedet.

Kvarts-strukturændringer: Dels i form af dannelsen af shocklameller i kvartskrystaller og dels ved dannelsen af højtrykspolymorfer af SiO2: coesite og stishovite.

Impact-breccie: Kantede fragmenter af oprindelige bjergarter i en finkornet matrix af pulveriserede korn af de samme bjergarter.

Impact-smeltebreccie: Ligner en alm. impactbreccie, men matrix består af krystalliseret smelte.

Suevit: Impactbreccie, som indeholder glaselementer, både som fragmenter og i matrix.

Flere andre bjergartstyper kan opstå ved meteoritnedslag , men er ikke så relevante i "vores område".

 

Gardnos

Siljan

Lockne

Dellen

Hummeln

Granby

Mien

Lumparn

Sääksjärvi

Earth Impact Database

Episodes, Vol.31 No.1by Henning Dypvik m. fl.: Impact structures and events – a Nordic perspective

Traces of Catastrophies. A Handbook of Schock-Metamorphic effects in Terrestrial Meteorite Impact Structures

Solsystemet. Fra altings oprindelse til livets opståen. Geologisk Museum

'Meteoritter' - et indlæg om meteoritter og impactitter i Vendsyssel Stenklub 2012. Sven Madsen

Arne Dich's Meteorit-samling

Palaeozoic impact craters. 33 IGC excursion 2008. Organizers: Maurits Lindström, Birger Schmitz, Erik Sturkell, Jens Ormö

Pesonen, L. J., Mertanen, S., Sangchan, P. and Koljonen, E. (editors), 2012. Supercontinent Symposium 2012 – Pre-Excursion Guidebook. Geological Survey of Finland, Espoo, Finland, 100 pp.

Wikipedia.sv/nedslagskrater

ERNSTSON CLAUDIN IMPACT STRUCTURES – METEORITE CRATERS