Svens StrandstensSite
Meteoritnedslag - Mien

Mien-søen, som ligger ca. 30 km nord for Karlshamn er et resultat af et meteoritnedslag, som fandt sted for ca. 120 Ma. Søen er rhombeformet med en gennemsnitlig diameter på ca. 5 km. Selve krateret kan ikke ses, fordi hele området er dækket af kvartære aflejringer. Langs især den sydøstlige bred kan findes blokke, der er opstået ved nedslaget: impactbreccier og suevitter. På øen Ramsö, som ligger ude i Mien, har man ved boringer ligeledes fundet et 20 m tykt lag smeltebreccie og desuden suevitisk breccie og breccieret autochton gnejsisk granit.