Svens StrandstensSite
Oslofeltet - Rhombeporfyrignimbrit, Rhombeporfyrkonglomerat

Rhombeporfyrkonglomerat findes i enorme aflejringer langs østranden af Osloriften. De menes dannet ved at voldsomme episodiske vandstrømme har medrevet rhombeporfyraflejringer på plateauet øst for riften og væltet dem ud over randen. De er så siden ret løst kittet sammen til polymikte konglomerater, som nu kan ses på Jeløy og andre øer i den østlige del af Oslofjorden. Polymikt rhombeporfyrkonglomerat findes også  ved Gyrihaugen NV for Oslo, hvor det ofte fremtræder agglomeratisk med kantede brudstykker (Dons 1978). Der er også eksempler på monomikte konglomerater mellem forskellige rhombeporfyrlag i Krokskogen og Vestfold.

De fleste af de blokke, vi finder i Danmark, og kalder rhombeporfyrkonglomerat er imidlertid ikke konglomerater, men ignimbriter (Spjeldnæs 1961) eller måske snarere eksplosionsbreccier (Læs om ignimbriter). De findes i relation til flere calderaer og er altså mere eller mindre svejset sammen fordi de opstået i et meget varmere miljø end konglomeraterne. Dermed er de meget mere kompakte end konglomeraterne og kan meget bedre klare en rejse sydpå med isen.