Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Stockholmpletgranit

Stockholmpletgranit er en finkornet mørkegrå granit med 1-3 cm store lyse pletter eller linser, som kan ligge tilfældigt spredt eller ligge i rækker. Den mørke mellemmasse består af feldspat, kvarts og biotit. De lyse pletter mangler biotit og består således af kvarts og feldspat. De er ofte langovale og kan flydes sammen. Pletterne kan være zonare med en lys eller rød aureole omkring en kærne af titanit eller biotit. Aureolen består ud over kvarts og feldspat af pyrit og malmmineraler.

Stockholmpletgranit findes i to hovedvarianter:

Stockholmpletgranit er ikke den eneste pletgranit, man kan finde. Pletgranit fra Blekinge er en finkornet sten med store lyse pletter og en lille mørk kærne. Stockholmpletgranit kan adskilles fra Västervikpletkvartsit ved feldspatindholdet og de som regel noget større pletter.

Zandstra, J. G., 1988: Noordelijke kristallijne Gidsgesteenten, s. 205-208

Möller, Hans & Göran Stålhös: Beskrivning till geologiska kartbladet Stockholm SV. SGU Ae 4, 1969. s. 28

Per Geijer: Ein vorkommen von "Fleckengranit" ("granite tacheté") in Stockholm. 1908