Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Stockholmpletkvartsit

Stockholmpletkvartsit er en mørkegrå sten med mange som regel kun få mm store lyse pletter, som kan have en mørkere kærne. Grundmassen er finkornet, sandstensagtig og består af kvarts og biotit samt evt. muskovit. Den kan have et rødligt skær og undertiden ses udviskede lyse og mørke bånd, som bevis på bjergartens sedimentære oprindelse. Pletterne er hvide, ofte med rødlig randzone eller centrum. Mørk, næsten sort randzone ses også. Pletterne ligger ofte i rækker, de kan flyde sammen og er undertiden langovale, så bjergarten får et gnejset præg. Ofte ses en lille kærne, som kan bestå af muskovit, sillimanit (tegn på udsættelse for høj tp og højt tryk) eller malm. Ofte står de små pletter frem i forhold til den blødere mellemmasse.

Stockholmpletkvartsit findes på kyststrækningen på højde med Stockholm, men der er lignende bjergarter andre steder i Sverige og Stockholmpletkvartsit er ikke nogen absolut ledeblok. Den kan adskilles fra Stockholmpletgranit ved den manglende feldspat og de som regel meget mindre pletter.

Zandstra, J. G., 1988: Noordelijke kristallijne Gidsgesteenten, s. 208-209