Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Uppsalagranit, Salagranit

I området omkring Uppsala og Sala i Uppland finder vi tonalitiske/granodioritiske Upplandsgranitter. De betegnes som værende tidligt orogene, hvilket vil sige, at de er blevet udsat for deformerende påvikning fra den svecofenniske orogenese under og kort efter deres tilblivelsesperiode. Det betyder, at de mange steder er folierede, men andre steder har de stort set bevaret deres granitiske tekstur. De er intruderet i perioden 1,89-1,87 Ga i det netop dannede grundfjeld, som består af metavulkanitter og -subvulkanitter af overvejende rhyolitisk sammensætning.

Uppsalagranit og Salagranit er ikke/svagt deformerede udgaver af disse Upplandsgranitter. De er typisk mellemkornede, sort/hvide bjergarter, dog ofte med tydeligt blålig kvarts. Plagioklasen har et mere mat, hvidt udseende end kalifeldspaten, som er lysegrå. Kvartsen udgør ofte over 1/3. Der er uskarpe grænser mellem mineralkornene. Der er større eller mindre mængder aggregatdannende mørke mineraler, først og fremmest hornblende. Typisk er der væsentlig mere hornblende i Uppsalagranit end i Salagranit.

I mange områder har bjergarterne været udsat for hydrotermal alteration, som har ført til en i nogle tilfælde meget udtalt rødfarvning af kalifeldspaterne.

Uppsalagranit kan forverksles med Grå Växjögranit, som dog generelt har en mere grå end sort/hvid fremtoning. Der er også væsentlig mindre kvartsindhold i den grå Växjögranit.

Stephens, Michael B. m. fl., 2009: Synthesis of the bedrock geology in the Bergslagen region, Fennoscandian Shield, south-central Sweden

SGU: Berggrundsgeologisk undersökning. Sammanfattning av pågående verksamhet 2005. Östra Mälardalen. Magnus Ripa, Mehrdad Bastani, Hans Delin och Lena Persson

Lundquist, Jan, Thomas Lundquist og Maurits Lindström, 2011: Sveriges Geologi från urtid till nutid, s.. 148-156