Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Bamble - Amfibolit og Granatamfibolit

Amfibolitter er dannet ved metamorfose i amfibolitfacies (sv. t. 500-700°C og 10-40 km's dybde) af mafiske gang- eller dybbjergarter. Hovedmineralerne er hornblende (mindst 30-40%) og plagioklas, og herudover kan der være kvarts og røde/rødbrune/rødviolette granater i størrelsen <1 mm-5 cm. Hvis granaterne udgør >5% taler man om en granatamfibolit (R. Vinx). Biotit, klinopyroxen og titanit findes ofte i små mængder.

Hvis der har været tale om statisk metamorfose, vil bjergarten have bevaret sit massive udseende. Det kan være coronadannelse (hvid zone bestående af plagioklas og evt. kvarts) omkring granaterne. Hvis der har været tale om dynamisk metamorfose, vil bjergarten i større eller mindre grad være folieret (gnejset) og evt. migmatitisk med hvide slirer af plagioklas og kvarts.

De fleste amfiboliter, som vi finder i Danmark kommer fra de områder i Det Sydvestskandinaviske Domæne, hvor bjergarterne har været udsat for metamorfose i amfibolitfacies. Det drejer sig først og fremmest om Det Østlige Gnejssegment i Sverige samt Kongsberg- og Bamble-segmenterne i Norge. Granatamfibolitter findes ikke i Det Transskandinaviske Magmatiske Bælte og kun i mindre omfang i Det Svecofenniske Domæne.

Det anføres at svenske granatamfibolitter i modsætning til sydnorske kolleger typisk har migmatitiske slirer (Per Smed), men det er ikke nogen sikker identifikationsegenskab.

Læs mere om metamorfose af mafiske bjergarter under Østlige Gnejssegment - Mafiske bjergarter

Dancers in Red
Dancers in Red