Svens StrandstensSite
Det Sveconorvegiske Domæne

Det Sveconorvegiske Domæne (også kaldet Den Sydvestskandinaviske Gnejsregion eller eller Den Sydvestskandinaviske Provins) består af grundfjeld, som blev deformeret eller nydannet ved Den Sveconorvegiske Orogenese (bjergkædefoldning) i perioden 1,14-0,90 Ga. Denne foldning er den lokale udløber af den globale Grenville-orogenese som skyldtes, at alle kontinenter kolliderede og dannede superkontinentet Rodinia.

Afgrænsning

Østgrænsen for regionen sættes normalt (og på dette kort) ved Protoginzonen, som er grænsen for hvor langt østpå der er sket gennemgribende ændringer af grundfjeldet i forbindelse med den sveconorvegiske orogenese. Nogle foretrækker dog at sætte grænsen længere østpå ved Den Sveconorvegiske Frontale Deformationszone, som er den østligste grænse for hvor man kan iagttage tektoniske følger af den sveconorvegiske orogenese.

Inddeling

Man opdeler regionen i flere segmenter: I Sverige er der to segmenter, som adskilles af Mylonitzonen: Det Østlige Gnejssegment og Det Vestlige Segment. Begge overskrider i deres nordlige ende den svensk-norske grænse. Det vestlige segment, som i Norge kaldes for Iddefjordssegmentet, splittes endog af Oslofeltet, således at et område nordvest herfor også tilhører Iddefjordssegmentet (Begna).

Selvstændige norske segmenter er de to små Kongsberg- og Bamblesegmenter samt det store Telemarksegment, som undertiden deles op i flere små selvstændige enheder. Grænserne mellem disse segmenter er sveconorvegiske forkastningszoner og den geologiske udvikling har varieret stærkt mellem segmenterne.

Herudover er i hvert fald den sydligste del af Norges Vestlige Gnejsregion også af sveconorvegisk oprindelse. Dette område har været dækket af Kaledoniderne, som senere er borteroderet, hvorved underlaget igen er blottet. Sten og blokke herfra og fra dele af Telemarksegmentet ligger øst for ”isdeleren” og når således ikke til Danmark.

Geologisk udvikling

Der er mange teorier om hvorledes dette kludetæppe er stykket sammen, og der kommer hele tiden ny viden, som fører til ændret opfattelse af forløbet. En model, som er populær pt. er denne fire-fase-model:

1. Arendal-fasen 1140-1080 Ma
Telemarksegmentet kolliderer med Iddefjordssegmenter omkring 1140 Ma. På grænsen mellem de to segmenter opfoldes Kongsberg. og Bamble under granulitfaciesbetingelser (Arendal-granulit).

2. Agder-fasen 1050-980 Ma
Skrå kollision mellem Baltica og et andet kontinent, formentlig Amazonas. Kollisionen fører til deformation, metamorfose og magmatisme. I den første del af fasen foregår det især i Iddefjordssegmentet under højtryksbetingelser. I slutningen af fasen er det Telemarksegmentet der er åstedet for begivenhederne, som nu foregår under middeltryk (Grimstad-granit, Fennefoss-øjegnejs).

3. Falkenberg-fasen 980-970 Ma
Blokken med de fire vestlige segmenter Presses mod Balticum langs det der nu er mylonitzonen. I den sydlige kollisionszone opstår granulitfaciesbetingelser og enkelte steder nås endog eklogitfacies (Ullared-retroeklogit).

4. Dalane-fasen 970-900 Ma
Gravitionel kollaps med udbredt magmatisme (Flå-granit, Bohuslengranit, Vrådal-granit, Herefoss-granit, Farsund-charnokit, Rogaland anorthosit-mangerit-charnokit-kompleks, Blekinge-Dalarna-doleritter) og mulighed for dybt liggende metamorfe bjergarter for hurtigt at blive transporteret til Jordens overflade og kun gennemgå begrænset retrograd metamorfose (Ullared-retroeklogit). Dette fænomen er relativt nyopdaget og går undernavnet ” Metamorphic core complex”.

Det Østlige Gnejssegment

Det Vestlige Segment (Iddefjordssegmentet)

Kongsberg/Bamble

Telemark

Andersson, Jenny m. fl., 2008: The Sveconorwegian orogen of southern Scandinavia: setting, petrology and geochronology of polymetamorphic high-grade terranes

Bingen, B. m. fl.: Timing of continental building in the Sveconorwegian orogen, SW Scandinavia.Norwegian Journal of Geology,Vol. 85, pp. 87-116. Trondheim 2005

Andersen,T. m. fl. 2002:Timing of late- to post-tectonic Sveconorwegian granitic magmatism in South Norway.Norgesgeologiskeundersekelse Bulletin 440,5-18.

Dancers in Red