Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Østlige segment - Flammepegmatit

Pegmatitter er meget almindelige i den sydvestsvenske granulitregion. Nogle typer er meget karakteristiske og dermed gode ledeblokke fra et område, som ellers er fattig herpå. Disse såkaldte flammepegmatitter består af 3 mineraler: Orange kalifeldspat (mikroklin), gul/okkerfarvet plagioklas og grå transparent kvarts. Som følge af tektonisk betinget deformation under den sveconorvegiske orogenese er kvartsen valset ud i flammeformede plader og linser, og såvel kalifeldspat som plagioklas er trukket ud i granulære aggregater. Mængdeforholdet mellem tre mineraler svinger, men oftest er der mest kalifeldspat.

Udeformerede pegmatiter, mylonitiske pegmatiter og skriftgranitter med samme farvemønster forekommer også, men er ikke sikre ledeblokke.

Man kan også finde overgangsformer mod Torpagranit, hvor man ud over de typiske karakteristika for flammepegmatit også finder gråbrune kalifeldspatmegakryster.

VINX, R., 1998: Neue kristalline SW-schwedische Leitgeschiebe