Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Østlige segment- Jerngnejs

Jerngnejs, Hallandsgnejs, Halmstadgnejs! Kært barn har mange navne! Denne bjergart er i forskellige fremtoninger dominerende i Det Østlige Gnejssegment. De fleste steder har den et rødligt skær, men i de områder, som på kortet er mere grågrønne er bjergarten også mere grå.

Det er en højmetamorf bjergart bestående af kalifeldspat (orthoklas), plagioklas, kvarts og biotit samt sædvanligvis betydelige mængder magnetit, hvilket har givet anledning til betegnelsen jerngnejs. Bjergarten har en alder på sv. t. TIB-bjergarterne på 1,8-1,66 Ga men har været gennem gennemgribende dynamisk metamorfose i granulitfacies i mindst to etaper, nemlig under Den Hallandiske Orogenese ca. 1,44 Ga og under Den Sveconorvegiske Orogenese ca. 0,97 Ga. Herved er kvartsen valset ud i tynde lameller og de mørke mineraler har samlet sig i striber parallelle med kvartslamellerne. Ofte er bjergarten stærkt foldet og/eller migmatitisk. Mørkere partier, som er rester efter diabasgange er også almindelige. Kornstørrelsen varierer alt efter rekrystallisationsgraden fra finkornet til middel/grovkornet. Ikke velegnet som ledeblok.