Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Østlige segment - Retroeklogit

Navnet hentyder til at denne bjergart er et omdannelsesprodukt af eklogit, som er dannet under stort tryk - mere end 50 km nede i jordskorpen - og består af omphacit og granat. Når trykket falder i takt med at bjergarten nærmer sig jordoverfladen, omdannes omphacit til diopsidisk (magnesiumrig) klinopyroxen og plagioklas i såkaldt symplektitisk tekstur - dvs. en sammenvækst af de to mineraler, som vrider sig ormeagtigt ind i hinanden. Til en vis grad omdannes noget af klinopyroxenen videre til amfibol, især i randområderne omkring granaterne. Makroskopisk ses store, røde granater i en matgrøn masse.

Denne bjergart blev først fundet ved Lilla Ammås øst for Ullared, men er siden fundet flere andre steder i Den Sydvestsvenske Granulitregion. Eksistensen af disse bjergarter viser, at de har været udsat for metamorfose i eklogitfacies.

Undertiden ses højtryksmineralet kyanit. Et andet sjældent mineral, som kan findes i retroeklogit er sapphirin.

Vinx, R., 1998: Neue kristalline SW-schwedische Leitgeschiebe

Charlotte Möller: Kartområdet Kinna-Ullared. SGU-rapport 2008:24, s. 116

Petersen, Jørgen Trelle, 2011: Et sjældent løsblokfund: Halland retroeklogit. Stenfolket 32,1