Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Østlige segment- Vaggerydsyenit

Vaggerydsyenit er en syenit eller kvartssyenit fra det vestligste Småland lige syd for Vâttern og i tæt relation til Protoginzonen. Den er intruderet ca. 1200 Ma.

Den er karakteriseret ved at have terningeformede kalifeldspatkrystaller, ca. 1 cm, hvidgrå med rosa kanter. Ofte skakbrædtlignende mønster. Mellem disse feldspater er der en grundmasse af uregelmæssigt begrænsede nærmest netagtigt forbundne, finkornede partier af mørke mineraler og kvarts. Grundmassen forvitrer let, hvilket giver bjergarten et ret karakteristisk udseende. En frisk prøve af moderbjergarten fremtræder meget anderledes end en strandsten med forvitret overflade.

Der findes også finkornede og/eller deformerede typer, men disse er ikke anvendelige som ledeblokke.

Lignende grovkornede syenitter findes også andre steder i Sverige og Vaggerydsyenit er ikke nogen 100% sikker ledeblok.

Quensel, P., 1960: Vaggerydsyeniten. SGU, C 576

Nils-Gunnar Wik m. fl.: Beskrivning till regional berggrundskarta över Jönköpings län. Sveriges geologiska undersökning 2006