Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Østlige segment - Varbergcharnockit

Varbergcharnockit er en plutonisk bjergart, som ved metamorfose i granulitfacies har fået et som regel beskedent indhold af orthopyroxen på bekostning af andre mørke mineraler så som amfibol og biotit. Den kaldes i øvrigt også ofte for Varberggranit, hvilket ikke er korrekt, da der er tale om en metamorf bjergart.

Det er en grågrøn, oftest middelkornet bjergart, som består af antiperthit, ortoklas (kalifeldspat), kvarts, klinopyroxen, orthopyroxen, granat, hornblende og oxider (magnetit) i varierende forhold. Den findes både med og uden kalifeldspatstrøkorn, som på grund af metamorfosen ofte er ensrettede og afrundede. Karlsbadertvillinger forekommer. Den grønlige farvetone skyldes ikke tilstedeværelsen af chlorit eller epidot, men er en egenskab ved selve feldspaten. Når den forvitrer får overfladen en mere gullig tone.

Man ser både typer af Varbergcharnockit, som kun er svagt deformerede og typer, hvor de mørke mineraler er tydeligt anordnede i linser og striber, hvor man også typisk finder røde granater (i følge Per Smed pyrop - magnesiumgranat). Fra den sidstnævnte type er der glidende overgange til granulit. Da pyroxen kan være vanskeligt/umuligt at identificere uden tekniske hjælpemidler og da Varbergcharnockiten forvitrer gulbrunt kan distinktionen være vanskelig. Det kan være nødvendigt at kløve stenen for at få den oprindelige grølige farve frem.

Ud over det lille område ved Varberg findes lignende bjergarter i flere små enklaver i Halland og det nordlige Skåne. De er alle dannet omkring 1,4 Ga i efterforløbet af den hallandiske orogenese, men blev metamorfoseret og deformeret under den sveconorvegiske orogenese ca. 0,97 Ga. Torpagranit er associeret til Varbergcharnockit og der er overgangsformer mellem de to bjergarter.