Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Dalagranitter

Granitterne i Dalarna er dannet i to omgange.

Järnagranit

Siljangranit

Garberggranit

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU Ca. 40

Högdahl, Andersson and Eklund. 2004: The Transscandinavian Igneous Belt (TIB) in Sweden: a review of its character and evolution. Geological Survey of Finland

Ripa, Magnus m. fl, 2012: Beskrivning till berggrundskartan Västra delen av Dalarnas län. Sveriges geologiska undersökning 2012

Ahl M.; Sundblad K.; Schoeberg Hans, 1999: Geology, geochemistry, age and geotectonic evolution of the Dala granitoids, central Sweden. Precambrian Research 95(1-2): 147-166