Svens StrandstensSite
TIB - Revsund/Sorsele-suiten

Mens Sorselegranitten findes i et mindre velafgrænset område på overgangen mellem Västerbotten og Norrbotten helt ind mod (og delvist dækket af) Kaledoniderne, dækker Revsundgranitten vidtstrakte forgrenede områder på ca. 6000 km2 helt fra Rätanbatholithens nordgrænse til områder nord for Sorselegranitten og helt ud mod Den Botniske Bugt. Der er ikke enighed om, hvorvidt Revsundgranit tilhører TIB eller er at betragte som svecofennisk.

Sorselegranit

Revsundgranit