Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet (SVB) - Filipstadstriben - Filipstad-trikoloregranit - Trysilgranit

Trikoloregranit er en ret ejendommelig betegnelse - egentlig skulle man jo tro, at det havde noget med det franske flag, trikoloren, at gøre, men i stedet anvendes det om granitter i Småland-Värmlandbæltet med rødlig kalifeldspat, gullig plagioklas og blålig kvarts. Oprindeligt krævede man at der var gullige plagioklasringe omkring røde kalifeldspatøjne, for at en bjergart opfyldte betingelserne for at være en trikoloregranit, men oftest anvendes betegnelsen blot der er gullig plagioklas, mere eller mindre rødlige kalifeldspatter og blålig kvarts.

I Filipstadstriben finder man især mod nord typer med klare, rene "trikolorefarver". Området strækker sig ind i Trysil i Norge, hvor man kader typen Trysilgranit. Der er ofte røde, brune, grå og violette øjne mellem hinanden i samme sten. Øjnene kan have grønligt skær af epidot.

Lidt længere mod syd - omkring byen Hagfors - findes mere enskornede granitter med samme farvesammensætning.

Trikoloregranitter findes også i Östergötland (Kindagranit) og i områderne omkring den sydlige del af Vättern (Barnarpgranit).