Svens StrandstensSite
TIB - Småland/Värmland-bæltet (SVB) - Filipstadstriben

Filipstadstriben

Navnet Filipstadgranit blev først anvendt af Törnebohm i 1881 om den porfyriske granit omkring byen Filipstad i Värmland. Betegnelsen omfatter for svenske geologer alle grovporfyriske granitoider i SVB, men det synes for mig at være en for voldsom generalisering til at være fornuftig i ledebloksammenhæng. Betegnelsen Filipstadgranit vil således her blive anvendt om granitter fra ”Filipstadstriben” som strækker sig fra Trysil (Norge) i nord til området omkring Karlskoga i syd. Det betyder, at grovporfyriske granitter fra Askersundsuiten (Askersundgranit, Graversforsgranit m. fl.), Vimmerbybatholithen (Kindagranit m. fl.) og fra områderne omkring den sydlige del af Vättern (Barnarptyper) omtales for sig selv.

Metamorfose og deformering

Filipstadstriben afgrænses mod vest af protoginzonen, som fortsætter ned langs Vätterns vestbred. De granitiske bjergarter i området mellem Protoginzonen og Den Sveconorvegiske Frontale Deformationszone (SFDZ) er metamorfoserede og deformede i meget varierende udstrækning. Forandringerne kan have karakter af epidotisering af plagioklasen, chloritiserng af mørke mineraler, granulering af kvarts og kalifeldspat samt mere eller mindre udtalt foliering med dannelse af gnejsgranitiske bjergarter, som trods deformeringen ofte vil kunne identificeres som stammende fra Filipstadstriben.

Alder

I Filipstadstriben findes både bjergarter , som hører til fra TIB 1 (ca. 1,8 Ga.) og til TIB 2 (ca. 1,7 Ga.). Det er muligt, at forholdene er mere komplicerede end kortet giver anledning til at tro. Der er ikke nogen systematisk forskel i udseendet på blokke fra de to generationer.

Petrologi

Filipstad-granit findes i mangfoldige variationer. Til trods herfor er den relativ let at kende idet iøjnefaldende, karakteristiske træk går igen i de fleste varianter. Prototypen en porfyrisk granit med runde, afrundede eller but-firkantede øjne af perthitisk kalifeldspat (mikroklin). Nogle af dem (sjældent alle) omgives af øjeringe af plagioklas.

Comagmatiske mafiske bjergarter er et fremtrædende element i Filipstadstriben. Det viser sig dels som isolerede mafiske enklaver og dels som forskellige former for magma-mixing/mingling.

Typeinddeling af Filipstadgranitter

Man kan skelne mellem forskellige typer af Filipstadgranit. Der er ud over de rene typer utallige overgangsformer.

Andersson and Eklund. 2004: The Transscandinavian Igneous Belt (TIB) in Sweden: a review of its character and evolution. Geological Survey of Finland. s. 42-44

Heim, M., Skiiild, T. & Wolff, F. C.: Geology, geochemistry and age of the 'Tricolor' granite and some other Proterozoic (TIB)granitoids at Trysil, southeast Norway. Norsk Geologisk Tidsskrift. Vol. 76, pp. 45-54. Oslo 1996

Lundegårdh, Per, 1995 : Beskrivning till berggrundskartan över Värmlands Län 1. SGU Ser.Ba nr. 45:1, s. 66-79