Svens StrandstensSite
Oslofeltet - Ignimbrit

Der er i Oslofeltet et stort antal meget forskelligt udseende ignimbriter. De findes i calderaerne og varierer mht grundmasse, strøkornsindhold og indhold af fragmenter af andre bjergarter.

Lathusignimbrit

Lathusignimbrit findes i Bærumcalderaen. Den har en oftest sort, flintagtig grundmasse, et beskedent antal rødlige feldspatstrøkorn, ingen kvartsstrøkorn og forholdsvis få bjergartsfragmenter. Den findes både i en homogen og i en fluidal udgave.

Bordvika-ignimbrit (Drammen-ignimbrit)

Bordvikaignimbrit har sit hjemsted i Glitrevanncalderaen. Den har et meget stort antal strøkorn af både feldspat og kvarts. Desuden mange basaltiske fragmenter. Dens karakteristiske udseende minder om et terrazzogulv.

Violet Osloignimbrit

Violet Osloignimbrit har fået sit noget misvisende navn fordi den undertiden har et violet skær. Den har en lys grundmasse, som ikke er så svejset som hos de ovennævnte typer. Der er ingen strøkorn men et stort antal forskellige bjergartsfragmenter, som ofte har en lys reaktionsring.

Andre ignimbrittyper

Findes i utallige typer og kan oftest kun stedfæstes til Oslofeltet ved statistiske metoder.

Rhombeporfyrignimbrit, Rhombeporfyrkonglomerat - omtales separat

Oftedahl, C., 1957: Studies on the Igneous Rock Complex of the Oslo Region. XVI. On Ignimbrite and related rocks. NVAMK

Arildskov & Jensch  2015: Ignimbrite aus dem Oslo-Rift.  Geschiebekunde Aktuell  31. Jahrgang Heft 2. Hamburg/Greifswald