Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Idefjordsegmentet - Supracrustale bja. - Dalslandgruppen

Bjergarterne i Kungsbackasuiten og Åmålkomplekset overlejres af den dårligt definerede Dalsland-gruppe, som består af lavgrads metasedimentære bjergarter og basalt.

Kvartsitten er Dalslands landskapssten:

Dalsland har Sveriges kanske största förekomster av kvartsit och bergarten har därför valts till Dalslands landskapssten. Kvartsiten är jämnkornig, vanligtvis vit eller grå och består huvudsakligen av kvarts och är mycket ren. Den dalsländska landskapsstenen är delvis breccierad och kvartsläkt längs förkastningsstråk utmed vilka berggrunden rört sig vid jordbävningar. Idag bildar brecciazonerna vackra höjdryggar i landskapet vilket bidragit till att många förekomster har naturskyddats. Den omgivande berggrunden består också av kvartsit, om än inte lika ren.På grund av sin renhet har kvartsiten framför allt brutits för produktion av specialtegel för smältugnar men också för vägbeläggningsmaterial.

Bergström, Ulf & Jönberger, Johan: Beskrivning av berggrunden inom ett område på kartbladen 9B Dals Ed, 9C Mellerud osh 8C Lidköping. SGU 2021

Åhäll, Karl-Inge,1993: Geologi i Dalsland. Dalslands Turistråd