Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Idefjordsegmentet - Hakefjordenkomplekset

I Hakefjorden ved Göteborg finder vi et par øer med bjergarter, som ikke er så almindelige på disse kanter: anorthosit og norit. Disse bjergarter er intruderet i paragnejser fra Stora Le-Marstrand formationen formentlig i slutningen af den sveconorvegiske orogenese. Intrusionen gav anledning til kontaktmetamorfose og migmatisering af sidebjergarterne.

Noritten varierer fra monzonorit (kalifeldspatholdig norit) i de perifere områder til norit centralt. Nogle steder er noritten meget ilmenitholdig.

Anorthositten er lys og optræder som blokke i den mørkere norit. Blokkene måler fra få cm til mere end 10 m.

Læs mere i "En pärla i Bohuslän", Geologisk Forum nr. 54, 2007

Læs mere om Algön og Brattön i denne folder - og om dyre- og planteliv på øerne i denne folder

Barrett, Aodhan, 2020: Major and trace element geochemical analysis of norites in the Hakefjorden Complex to constrain magma source and magma plumbing systems

Bergstrom, L., 1963: Petrology of the Tjörn area in western Sweden. SGU, C 593

Johansson, M et al, 1984: Gravimetric measurements on the islands of Algön and Bratton in the archipelago of western Sweden. Geologiska Foreningens i Stockholm Forhandlingar, Vol. 105

Kullberg, Sara: Using Fe-Ti oxides and trace element analysis to determine crystallization sequence of an anorthosite-norite intrusion Älgön, SW Sweden. Department of Geology Lund University 2015

Årebäck, Hans: Concentration of ilmenite in the late-Sveconorwegian norite-anorthosite Hakefjorden Complex, SW Sweden. I NGU Special publication No. 9: Ilmenite deposits and their geological environment

Årebäck, H. & Stigh, J., 1997: Polybaric evolution of the Hakefjorden Complex, southwestern Sweden, deduced from partial dissolution inandesine megacrysts. GFF, Vol. 119 (Pt. 2, June), pp. 97-101. Stockholm