Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Idefjordsegmentet - Dalslandgranitter - Kungsbackasuitensuiten

Kungsbacka bimodal suite. 1340-1305 Ma. En gruppe langstrakte intrusioner, som fordeler sig på begge sider af GÖSZ fra kysten, i et bælte langs Vänerns vestbred og helt op til Norge. De fleste er granitiske, men der er også rent mafiske intrusioner og nogle med magmamingling og -mixing. Der er ikke meget andet end alderen, der umiddelbart forbinder disse bjergarter. De varierer fra granitiske over kvartssyenitiske og kvartsdioritiske til gabbroide. Der er enskornede og porfyriske typer. Nogle er kun svagt deformerede, mens andre er udtalt gnejsede. Her i Idefjordsegmentet sluttede den bimodale magmatisme omkring 1300 Ma, mens den længere vestpå i Bamble og Telemarkia fortsatte helt frem til den sveconorvegiske orogenese.
I Hästefjorden-, Ursand- og Eldanintrusionerne fra Dalsland, som der er prøver fra nedenunder, finder man typiske eksempler på granitiske bjergarter fra Kungsbackasuiten. Mange af disse er typiske eksempler på såkaldte Kroppefjällsgnejsgranitter - en betegnelse, der efter min mening ikke bør anvendes, da Kroppefjällsbetegnelsen bør forbeholdes de ældre gotiske typer fra Kroppefjället og omegn.

Bergström, Ulf & Jönberger, Johan: Beskrivning av berggrunden inom ett område på kartbladen 9B Dals Ed, 9C Mellerud osh 8C Lidköping. SGU 2021

Gorbatschev, R.: Aspects and problems of precambrian geology in western Sweden. Sgu C650 1971

Gorbatschev, R.: Fundamental subdivisions of Precambrian granitoids in the Åmål mega unit and the evolution of the south western Baltic Shield. GFF 1975

Hegardt, Eric Austin et al (2007): Emplacement ages of the mid-Proterozoic Kungsbacka Bimodal Suite, SW Sweden, GFF,129:3, 227-234