Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Telemarksegmentet

Telemarksegmentet deles af en N-S-gående forkastningszone kaldet Mandal-Ustaoset-zonen (MANUS).

Området vest for denne zone regnes af nogle for et selvstændigt segment, Rogaland- Vest Agder-segmentet. Det består overvejende af mere eller mindre deformerede granitiske til granodioritiske bjergarter. Mod sydvest findes ”Rogaland Igneous Compleks” med anorthosit og charnockit. Disse ligger så langt vestpå at vi ikke ser dem i Danmark.

Det egentlige Telemarksegment øst for MANUS består i syd af granitiske gnejser af usikker oprindelse mens der i nord er en velbevaret stærkt foldet supracrustal (sedimenter og vulkanitter) sekvens., som har en samlet mægtighed på mere end 4000 m. Den består af sure og basiske vulkaniter, kvartsit, skifer og kalk.

I den sidste fase af Det Sveconorvegiske Orogen intruderedes også i Telemark-segmentet. Under Bamble er omtalt Grimstadgrani og Herefossgranit, hvoraf sidstnævnte skræver over grænsen mod Telemarken. Af andre mere eller mindre let genkendelige granitoide bjergarter kan nævnes Vrådalsgranit og Høvringit.

Telemarken er også berømt for sine mange pegmatiter med sjældne mineraler, bl. a. Evje og Ivestad. Ofte er disse pegmatitter udformet som skriftgranit.

Et helt specielt kapitel i Telemarks geologi er det lille Fensfelt med sjældne carbonatitiske bjergarter.

Telemarks-kvartsit

Hornblendegranofels - Hornblendegnejs

Skriftgranit

Vrådal-granit

Høvringsvatn-monzonit og -granit

Pedersen, Svend, 2003 : Senprækambriske subvulkanske gangsystemer i Sydnorge. Varv nr. 3

Pedersen, Svend, 2000 : Geology of the Setesdalen area, South Norway. Geological Society Of Denmark Vol 46

Dancers in Red