Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Telemark/Bamble/Idefjord - Senorogene intrusioner

I slutningen af den sveconorvegiske orogenese var forholdene præget af extension, og det gav anledning til at der opstod et stort antal intrusioner i Det Sydvestskandinaviske Domæne.


Senorogene granitter som ledeblokke
Det er først i disse årtier, at de store linjer i Telemarksegmentets geologi er ved at falde på plads. Der kommer stadig flere dateringer og teorier om, hvorledes det er gået til, men detaljerede beskrivelser, som gamle geologer mestrede, og som vi amatører godt kan lide, er en mangelvare ved de mange nyopdagede granitter. Der er gode fotos af nogle af typerne på Skan-Kristallin, og Henrik Arildskov har også været ude og samle, men e
Efter min opfattelse er der for nuværende kun nogle få af Telemarkgranitterne, der så velbeskrevne, at det kan overvejes at anerkende dem som ledeblokke. Det drejer sig om Grimstad/Herefoss-granitterne, Høvringsvatngranit og Vrådalsgranit. Der er dog det problem, at typerne fra alle de andre intrusioner ikke er så velbeskrevne. Måske ligner de de ovenfor nævnte til forveksling. Forhåbentlig bliver vi klogere med tiden.

Idefjordsegmentet

Bohusgranit/Iddefjordgranit

Blomskoggranit

Byfjordenpegmatit

Flågranit

Hornblendebiotitgranitter i Telemark/Bamble

Høvringsvatn-monzonit og -granit

Vrådal-granit

Herefossgranit

Grimstadgranitt

Granitter o. l. i den sydlige del af Sirdal Magmatic Belt

Farsundcharnockit

Lyngdalgranit m. fl.

Rogaland Igneous Complex

Bingen, Viola, Möller, Vander Auwera et al: The Sveconorwegian orogeny. Gondwana Research 90, 2021

Falkum, T.: Oversigt over Prækambrium inden for kortblad Mandal (1:250000) i Sydnorge. Dansk geol. Foren. Årsskrift for 1973, side 62-65, København, 14. januar 1974.

Granseth, Slagsted et al: Tectonomagmatic evolution of the Sveconorwegian orogenrecorded in the chemical and isotopic compositions of 1070–920 Ma granitoids. Precambrian Research. Volume 340, 2020

Slagstad, T., Roberts, N.M.W., Coint, N., et al., 2018. Magma-driven, high-grade metamorphism in the Sveconorwegian Province, SW Norway during the terminal stages of Fennoscandian Shield evolution Geosphere, 14, 861-882.

Vander Auwera et al: Derivation of the 1.0–0.9 Gaferro-potassic A-type granitoids of southern Norway by extreme differentiation from basic magmas. Precambrian Research 124 (2003) 107–148

Vander Auwera et al: Sveconorwegian massif-type anorthosites and related granitoids result from postcollisional melting of a continental arcroot. Earth-Science Reviews 107 (2011) 375–397

Dancers in Red
Dancers in Red
Dancers in Red
Dancers in Red
Dancers in Red
Dancers in Red
Dancers in Red