Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Østlige segment - Torpagranit og Tjärnesjögranit

Torpagranit er en grovkrystallinsk, porfyrisk granit med megakryster af brunviolet, perthitisk feldspat (ortoklas), som typisk er omkranset af uskarpt afgrænset, rødorange plagioklas. Herimellem findes grå kvarts, biotit og hornblende. I mørke varianter, især mod syd, hvor man taler om Tjärnesjögranit, kan der også være pyroxener i - dog aldrig ortopyroxener (hypersthen).

Torpagranit synes associeret med Varbergcharnokit og er intruderet samtidig med denne ca. 1.4 Ga. Der er flere steder kontaktzoner mellem de to bjergarter. Torpagranit dækker betydeligt større områder end Varbergcharnockiten. Det varierer meget hvor meget den er blevet påvirket under den senere sveconorvegiske orogenese, så nogle steder fremstår den stort set som en urørt granit, mens den andre steder er mere eller mindre gnejset eller endog mylonitisk. Små granater kan ses i relation til de mørke mineraler, som det også ses i Varbergcharnockit.

Jeg har ikke set det direkte beskrevet, men for mig er det tydeligt, at der er overgangsformer mellem Torpagranit og flammepegmatit. Det er nærliggende at tro, at de pegmatitter, som ved senere deformering er blevet til flammepegmatitter, kan være dannet ud fra restmagmaen fra Torpagranitten eller måske snarere ved senere migmatisering af den færdigdannede Torpagranit.

Andersson, Jenny:, 1996: Sveconorwegian influence on the ca. 1.36 Ga old Tjärnesjö granite, and associated pyroxene bearing quartz-monzonites in southwestern Sweden

Nils-Gunnar Wik m. fl.: Beskrivning till regional berggrundskarta över Jönköpings län. Sveriges geologiska undersökning 2006

Åhall, K.‐I., Samuelsson, L. & Persson, P.‐O., 1997: Geochronology and structural setting of the 1.38 Ga Torpa granite; implications for charnockite formation in SW Sweden. GFF, Vol. 119 (Pt. 1, March), pp. 37–43. Stockholm. ISSN 1103–5897.

Dancers in Red