Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Idefjordsegmentet - Vingaporfyr

På den lille ø Vinga og flere mindre øer ud for Göteborg finder man en speciel magmatisk bjergart med en alder på ca. 950 Ma. Man anslår, at intrusionen har en størrelse på ca. 1x4 km, men der er ingen blottede kontaktflader mod det omkringliggende grundfjeld, som består af ortho- og paragnejser.

Bjergarten kaldes normalt for Vingaporfyr, men er nok i virkeligheden en hybridbjergart dannet ved opblanding af mafisk og granitisk magmaer. Samtidig er der mange især kvartsholdige xenolither fra sidebjergarterne. Sin beskedbe størrelse til trods er der stor variation i udseende og sammensætning.

Den mest almindelige type har en grå til rødliggrå farve og er plagioklasporfyrisk. Nogle steder danner plagioklaskornene aggregater sammen med kvarts og alkalifeldspat, og der kan være indeslutninger af klinopyroxen, ortopyroxen, amfibol, magnetit och ilmenit. Afrundede, finkornede mafiske enklaver fra mm- til cm-størrelse er almindelige. Xenolither af gnejs og kvarts er også hyppige - særlig karakteristisk er kantede kvartfragmenter med udkrystalliseret horblende på overfladen. Dette fænomen kaldes kvartsocelli og tages som bevis for at det er en hybridbjergart.

Læs mere i GEOLOGISKT FORUM nr 60 / 2008: Berättelsen om en fyr & en ö

Lundegårdh, P. H., 1953: Petrology of the Möndal-Styrsö-Vallda region in the vicinity of Gothenburg. SGU C 531.

Lundqvist, I., 2000: Bedrock map of Göteborg municipality, scale 1:50000. SGU Ba 59

Västkuststiftelsen, 1997: Informationsblad om Vinga.

Åhäll, K.-I. and Schöberg, H., 1999: The 963 Ma Vinga intrusion and post-compressional deformation in the Sveconorwegian orogen, SW Sweden. Geologiska Föreningens i Stockholm Förhandlingar 121, 101-106

Årebäck, H., Andersson, U.B. and Petersson, J., 2008: Petrological evidence for crustal melting, unmixing and undercooling in an alkalic-calcic, high-level intrusion, the late Sweconorwegian Vinga intrusion, SW Sweden. Mineralogy and Petrology 93, 1-46