Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Dalaporfyrer - Strøkornsrige Dalaporfyrer - oxåsenporfyr

Oxåsenporfyr er en af de mange typer af strøkornsrige porfyrer, man finder i Dalarna. Den stammer fra et område omkring Oxåsen syd for Älvdalen(se kort). I den nordøstlige del af Dalarna, som ikke er så grundigt kortlagt kan man finde typer, som til forveksling ligner dem fra Oxåsenområdet ((se DA-119).

Grundmassen er rød/brunrød og som hovedregel noget kornet. Den er ofte mikroporfyrisk med små feldspatter på under 1 mm og undertiden granofyrisk.
Feldspatstrøkornene udgør 30-50% af bjergarten, og hovedparten er Hvidlige/rødlige kalifeldspatter med størrelser på 2-14 mm. De største er ofte sammensatte og snedvinklede - kan derved komme til at ligne blomster eller stjerner. Kanter og revner er ofte imprægnerede med hæmatit. Kalifeldspatstrøkornene kan være så intenst farvede, at de falder i ét med grundmassen. Plagioklaserne er kort rektangulære, ensfarvet grågule/grågrønne (undertiden meget intens farve) og måler omkring 5 mm. Plagioklasstrøkornene kan have en tynd rand af lys kalifeldspat. Plagioklas danner også tit kærne i de større kalifeldspatstrøkorn.
Der er op til 2-3 mm store aggregater af chlorit, epidot, apatit og malm.

Der er i området også typer med næsten tæt grundmasse og med mindre strøkorn. Det er naturligvis ikke muligt med sikkerhed at identificere disse typer som stammende fra Oxåsenområdet, men nok som værende strøkornsrige Dalaporfyrer.

Vest for Skepphustjärn bliver grundmassen meget grov og bjergarten derved syenitporfyragtig.

Omkring Sjurberget lidt længere mod nordøst findes en lignende porfyr. Her er plagioklasen i udtalt grad seriticeret, og der findes granulerede kvartslinser med nåleformede kvartskrystaller.

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40

Hjelmquist, S.,1982: The porphyries of Dalarna, central Sweden. SGU, C 782