Svens StrandstensSite
TIB - Dalarna - Dalaporfyrer - TIB1-porfyrer - Venjanporfyrit

Venjanporfyrit findes i to hovedområder

I følge litteraturen har Venjanporfyrit en grundmasse som er grårød eller rent grå og som forvitrer rødligt, men i følge mine begreber om farver er den typisk brun. Den er meget strøkornsrig (strøkornene udgør som hovedregel mere end halvdelen). Hovedparten af strøkornene består af hvid/grønlig/gullig plagioklas, men der er som regel også en del strøkorn af kalifeldspat. Disse er igen i følge litteraturen oftest lyserøde, men i følge mine erfaringer næsten altid helt farveløse og derfor meget lidt iøjnefaldende. Strøkorn af biotit og hornblende er til gengæld meget fremtrædende og giver bjergarten et karakteristisk sortplettet udseende. Typisk er der ligeledes aggregater af mørke mineraler og plagioklas. Kvartsstrøkorn kan forekomme sporadisk.

Ovennævnte træk er fælles for de forskellige typer af Venjanporfyrit. Trods dette fremtræder de ret forskelligt pga. variationer i strøkornenes størrelse og indbyrdes mængdeforhold:

Hjelmquist, S.,1966: Beskrivning till berggrundskarta över Kopparbergs Län. SGU. Ca. 40

Hjelmquist, S.,1982: The porphyries of Dalarna, central Sweden. SGU, C 782