Svens StrandstensSite
Litteraturoversigt

Foretegnelse over de væsentligste af de bøger, der danner grundlaget for "Svens StrandstensSite"

Litteratur, som omhandler en bestemt region eller bjergart, findes under disse.

 • Almen geologi
 • Regional geologi
 • Petrologi
 • Mineralogi
 • Ledeblokke
 • Ekskursioner

Geologi

 • Armstrong, Debbie m fl (red): OCR AS and A2 Geology Student Book
 • Collins Dictionary of Geology
 • Rothe, Peter, 2005: Gesteine - Entstehung, Zerstörung, Umbildung
 • Schou Jensen, E., 2005: Sten i farver. Politikens Forlag

Earth Science

 • Allaby, Michael: Oxford Dictionary of Earth Sciences. Oxford. 3. edition. 2008
 • Condie, Kent C.: Earth as an Evolving Planetary System. 2. edition. Academic Press. 2011
 • Fortey, Richard: Earth - an Intimate History. Harper Perennial. 2005
 • Hamblin, W. Kenneth & Eric H. Christiansen: Earth's Dynamic Systems. 10. edition. Prentice Hall. 2003
 • Kump, Lee R. , James F. Kasting & Robert G. Crane: The Earth System. 3. edition. Pearso. 2011
 • Marshak, Stephen: Earth - Portrait of a Planet. Third Edition.
 • Nield, Ted: Supercontinent. Ten billion yaers in the life of our planet. Granta. 2007
 • Redfern, Ron: Origins - The evolution of continents, oceans and life. Paperback edition. Weidenfeld and Nicolson. 2002
 • Stow, Dorrik: Vanished Oceans. How the Thetys reshaped the World. Oxford. 2010

Vulkanologi

 • Holm, Poul Martin: Vulkaner. Gyldendal. 2012
 • Francis, Peter & Clive Oppenheimer: Volcanoes. 2. edition. Oxford. 2004
 • Schmincke, Hans-Ulrich: Volcanism. Springer. 2004
 • Holmquist, P. J.: Studien über die Granite von Schweden
 • Lehtinen, M. m.fl. 2005 : Precambrian geology of Finland. Elsevier
 • Lindow, Bent og Johannes Krüger (red), 2011: Geologiske Naturperler. Gyldendal
 • Lundqvist, Jan, Thomas Lundqvist og Maurits Lindström, 2011: Sveriges geologi från urtid til nutid, 3. oplag. Studentlitteratur, Lund
 • Lundqvist, T. 2009 : Porfyr i Sverige. En geologisk översikt. SGU
 • Marcussen, Ib og Troels V. Østergaard, 2003: Danmarks geologiske seværdigheder. Politikens Forlag
 • Ramberg,  Ivar B., Inge Bryhni og  Arvid Nøttvedt (red), 2008: Landet blir til - Norges Geologi
 • Barth, T.F.W. , 1962 : Theoretical Petrologi
 • Best, Myron G.: Igneous and Metamorphic Petrology. Wiley-Blackwell 2002
 • Fettes, Douglas and Jacqueline Desmons (editors): Metamorphic Rocks. A Classification and Glosary of Terms. IUGS. 2007.
 • Gill, Robin: Igneous Rocks and Processes. Wiley-Blackwell. 2010
 • Hamilton, Woolley and Bishop, 1998: Hamlyn Guide of Minerals, Rocks and Fossils
 • Jerram, Dougal and Nick Petford: The Field Description of Igneous Rocks
 • Klein, Cornelis & Anthony Philpotts: Earth Materials. An introduktion to Mineralogy and Petrology. Cambridge. 2013
 • Le Maitre R. W. et al.: Igneous Rocks: A Classification and Glossary of Terms: Recommendations of the International Union of Geological Sciences Subcommission on the Systematics of Igneous Rocks
 • MacKenzie, W. S., C. GH. Donaldson and C. Guildford, 1991: Atlas of Igneous Rocks and their Textures. Longman
 • Maresh, W m fl: Gesteine. Systematik, Bestimmung, Entstehung. 2. auflag 2014.
 • Philpotts, Anthony & Jay J. Ague: Principles of Igneous and Metamorphic Petrology. 2. edition. Cambridge. 2009
 • Price, Monica and Kevin Walsh: Sten og Mineraler. Aschehougs Naturguider
 • Vinx, R., 2005: Gesteinbestimmung im Gelände. Elsevier GmbH, München
 • Østergaard, T. V.,1985: Sten og blokke. Gyldendal
 • Johnsen, Ole: Mineralernes Verden. Gad. 2000
 • Hamilton, Woolley and Bishop, 1998: Hamlyn Guide of Minerals, Rocks and Fossils
 • Klein, Cornelis & Anthony Philpotts: Earth Materials. An introduktion to Mineralogy and Petrology. Cambridge. 2013
 • Korbel, Petr & Milan Novak: The complete enceclopedia of Minerals. Rebo Publishers. 1999
 • Markl, Gregor, 2008: Minerale und Gesteine. Spektrum
 • Gry, H.: Ledeblokkes kornstørrelsesforhold og transportmåde. Dansk geol. Foren., Årsskrift for 1973, side 140-151.
 • Hesemann, J.,1975: Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen. Geol. Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld
 • Matz, Otto W.J. 1902: Krystallinische leitgeschiebe aus dem mecklenburgischen diluvium. Güstrow.
 • Milthers, V., 1909: Scandinavian Indicator-Boulders in the Quaternary Deposits. DGU II.række nr.23
 • Milthers, V., 1933: Leitgeschiebe auf Gotland und Gotska Sandön sowie der Heimat der Ostseeporphyre. GFF 55
 • Milthers; K., 1942: Ledeblokke og landskabsformer i Danmark. DGU II. række nr. 69
 • Milthers; K., 1959: Stenene og det danske landskab.- H.Hagerup, København
 • Noe-Nygaard, A., 1970 : Hornfelserne fra Oslofeltet - en overset gruppe ledeblokke i Danmark. DGF. Årsskrift for 1970.
 • Noe-Nygaard; A., 1985: Kirkekvader og kløvet kamp. Gyldendal
 • Noe-Nygaard, A., 1985: Sten på mark og strand. Høst og Søn, København
 • Noe-Nygaard, A., 1991: Larvikitter i kvaderstenskirker. DGU
 • Rudolph, F., 2008: Strandsteine Sammeln und bestimmen. Wachholtz Verlag
 • Rudolph, F., 2008: Noch mehr Strandsteine Sammeln und bestimmen. Wachholtz Verlag
 • Smed, P., 1993: Indicator studies: a critical review and a new data-presentation method. DGF. Bind 40 Hæfte 3-4
 • Smed, P., 1995: Sten i det danske landskab. Geografforlaget, Brenderup
 • Smed, P., 2010: Indicator count methods tested on Møn, Denmark. Quaternary Science Journal. Vol. 59 Nr. 1-2
 • Zandstra, J. G., 1988: Noordelijke kristallijne Gidsgesteenten. Brill, Leiden
 • Zandstra, J. G., 1999: Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten. Backhuys Publishers, Leiden
 • Ødum, H., 1968 : Flintkonglomeratet i Jylland, tertiærformation og ledeblok. DGF 18,1
 • Dons, Johannes, 1960: Excurtions in Norway. XXI. International Geological Congress.
 • Dons,J.A., 1996: Oslo-traktenes geologi med 25 turbeskrivelser. Vett & Viten
 • Ebbestad og Sunding, 2002 : Ekskursjonsguide 2 - Nærsnes. ISBN 82-91945-01-2
 • Ebbestad og Sunding, 2003 : Ekskursjonsguide 3 - Åros. ISBN 82-91945-02-0
 • Jørgart, T. 2001: Bornholms Grundfjelds Geologi. En ekskursionsfører. Publikationer fra Institut for Geografi og Internationale Udviklingsstudier. Kompendium nr. 111. Anden udgave, elektronisk form. Roskilde Universitetscenter.
 • Kalleson, E. m.fl. 2009: Excursion guide to Gardnos meteorite crater. Universitas Osloensis
 • Larsen, B. 2008: The Carboniferous-Permian Oslorift. 33.IGC Excursion 23
 • Lindström m.fl. 2008 : Palaeozoic impact craters. 33 IGC Excursion No. 10
 • Scholz, Herbert und Obst, Karsten, 2005: Skandinavien-Exkursion nach Rügen, Bornholm und Schonen