Svens StrandstensSite
Ledeblokke

Den Store Danske:

Ledeblokke, løse sten, der ved karakteristisk farve eller mineralsammensætning er genkendelige, og hvis oprindelige hjemsted, dvs. det sted, hvor stenen findes som fast fjeld, kan fastslås. De er transporteret bort dérfra af naturkræfter, især af gletschere. Ledeblokke har siden 1880 været brugt af tyske, hollandske, polske, russiske og danske forskere for at fastlægge bevægelsesretninger i istidens nordeuropæiske indlandsis. Moræneaflejringer afsat af forskellige isfremstød har ofte kunnet kendes fra hinanden ved forskelligt indhold af ledeblokke. Ledeblokforskningens pioner i Danmark var V. Milthers, der i 1909 anbefalede at eftersøge nogle få typer ledeblokke, et udvalg, der kun udgør 0,2% af alle sten i Danmark. Som følge af denne begrænsning var det for tidskrævende at søge efter ledeblokke direkte i moræneaflejringerne. I stedet talte han løstliggende sten i markbunker, på strande og i grusgrave, hvor sten fra forskellige moræneaflejringer findes mellem hinanden. Dette er hovedårsagen til, at metoden anses for usikker og ikke er anvendt siden 1950.

Den tyske geolog Julius Hesemann (1901-80) arbejdede i 1931 med ca. 200 typer ledeblokke og kunne dermed hjemstedsbestemme 6-8% af alle nordtyske sten. Brugen af Hesemanns blokudvalg er begyndt i Danmark efter 1988.

Hesemann, J.,1975: Kristalline Geschiebe der nordischen Vereisungen. Geol. Landesamt Nordrhein-Westfalen, Krefeld

Milthers; K., 1942: Ledeblokke og landskabsformer i Danmark. DGU II. række nr. 69

Milthers; K., 1959: Stenene og det danske landskab.- H.Hagerup, København

Milthers, V., 1909: Scandinavian Indicator-Boulders in the Quaternary Deposits. DGU II.række nr.23

Milthers, V., 1949: Et Tilbageblik over Strejftog efter Ledeblokke gennem 40 Aar 1898-1937, Medd. fra Dansk Geol. Forening. København. Bd. 11. [1948].

Rudolph, F., 2008: Strandsteine Sammeln und bestimmen. Wachholtz Verlag

Rudolph, F., 2008: Noch mehr Strandsteine Sammeln und bestimmen an Nord- und Ostsee. Wachholtz Verlag

Smed, P., 1995: Sten i det danske landskab. 3. udg. Geografforlaget, Brenderup

Zandstra, J. G., 1988: Noordelijke kristallijne Gidsgesteenten, Brill, Leidem

Zandstra, J. G., 1999: Platenatlas van noordelijke kristallijne gidsgesteenten. Backhuys Publishers, Leiden

Pedersen, Stig A. S. og Petersen, Kaj S., 1997 : Djurslands Geologi. GEUS

Dancers in Red