Svens StrandstensSite
Sveconorvegiske Domæne - Vestlige segment - Bohuslängranit

Bohuslängranit (også kaldet Bohusgranit) er med sin alder på 0,92 Ga en ung granit, som er intruderet efter den sveconorvegiske orogenese. Den dækker et stort sammenhængende område fra Lysekil i syd til Østfold i Norge, hvor bjergarten kaldes Iddefjordsgranit. Flågranitten på den anden side af Oslofeltet menes også at høre til komplekset.

Der findes både finkornede og mere grovkornede, evt. porfyriske typer. Farven svinger fra grå over rødlige, brunlige og grønlige til den blålige Rabbalshedetype.

Den finkornede type er nok den letteste at genkende. Den kan i sin homogenitet minde om Stockholmgranit og Spinkamålagranit, men Stockholmgranitten har en mere ren grå farve og Spinkamålagranitten har smalle, lange feldspatkrystaller, som er karlsbadertvillinger.

Kvartsen er som regel røgfarvet og der er skarpe grænser mellem de enkelte mineralkorn.

Gåsögranit er en variant af Bohuslengranit.Den findes på kysten ved Lysekil, bl. a. på øen Gåsö. Den kan minde om en pyterlit idet de røggrå, delvist idiomorfe kvartskorn ligger i kranse omkringde store, ofte rektangulær, lyserøde kalifeldspater. Plagioklaskorn er meget mindre og ofte grønlige.

Skan-Kristallin

Meyer, K-D. 2010: Bohuslän-Granit in romanischen Quaderkirchen Nordjütlands. Archiv für Geschiebekunde 5