Svens StrandstensSite
 

Jeg har begået en spændende - det synes jeg i hvert fald selv - bog om rapakivier, som du ikke bør undvære.

 

Bogen er udgivet af Davinde Stenmuseum, som drives af Den Fynske Stenklub. I bogen gøres rede for, hvorledes rapakivier er dannet, hvor de kommer fra og hvordan man kan genkende dem. Hovedvægten er lagt på et stort antal fotos af de forskellige typer med grundige beskrivelser. Herudover er der også et stort antal kort og instruktive illustrationer. Bogen er på 200 sider, i stort format (18x23 cm) og solidt indbundet i stift bind.

Den koster 180 kr. + evt. forsendelse (ca. 65 kr.). Du kan få den tilsendt ved at kontakte formanden for Den Fynske Stenklub Ole Allan Jensen på mail: ole.allan@hotmail.com. Du kan undgå porto ved efter aftale at hente den hos Ole Allan i Gelsted på Fyn, hos mig i Snekkersten (sm@dadlnet.dk) eller hos Inga Sørensen i Glud ved Horsens (ingas@profibermail.dk). Du kan også købe den til varierende priser på nettet (Søg på "Lær at elske RAPAKIVI") eller få din boghandler til at skaffe den.

BREAKING NEWS: Læs anmeldelse af bogen her

 

 

Andre gode stensites

Matthias Bräunlich:
Kristallin.de

Hildegard Wilske:
Skan-Kristallin

Harry Huisman:
Kijk eens Omlaag

Ijstijden-museum:
Zwerfsteenweb

Geol. kort

Danmarks miljøportal

Geologisk kort over Norge

Geologisk kort over Sverige

Geologisk kort over Finland

Medlem af Vendsyssel Stenklub?

Læs medlemsbladet "Stendyngen"

Se strandstensgallerierne

Andre sunde interesser?

Vinetiketter

Wine Advocate Vintage Guide

Cellartracker

 

 

17.08.2021: Ny inddeling af de granitiske bjergarter i Dalsland. Mange nye sten og kort. Blomskoggranitten, som jeg ikke har set fotos af før er nu med.

18.05.2021: Landsortsdjupet og bjergarterne herfra er opdateret med nye kort og oplysninger om stedets geologi. Stenene er for nogles vedkommende ombestemt, og beskrivelserne udddybet.

05.05.2021: Det Sydvestskandinaviske Domæne er nu gennemgået og opdateret.

15.03.2021: Beskrivelserne af de forskellige segmenter i Det Sydvestskandinaviske Domæne er ved at blive fuldstændig omskrevet. Følg med og kom med indvendinger og/eller forslag til forbedringer på sm@dadlnet.dk. Bjergartsbeskrivelserne er jeg også så småt ved at gå i gang med at revidere.

08.11.2020: Västervikområdet er udskilt som en selvstændig enhed i stedet for at være en del af den sydlige del af Det Svecofenniske Domæne. Västervikkvartsit er medtaget som ny bjergart. Opslagene om Västervikpletsten og Västervikpletkvartsit er helt ombearbejdede.

www.rapakivi.dk et website, som beskæftiger sig med krystalline sten og blokke, først og fremmest dem, som man kan finde dem på danske strande. Krystalline bjergarter omfatter magmatiske og metamorfe bjergarter.

Mange af dem - især de magmatiske - er så karakteristiske, at de kan anvendes som ledeblokke.

Man kan opbygge en beskrivelse af strandsten efter forskellige principper:

  • Beskrive sten af samme type sammen. (kvartsporfyrer for sig, granitter for sig etc). Det er den metode, Per Smed har anvendt.
    NYT: fra dec. 2014 kan du også her på rapakivi.dk benytte dig af dette princip - se under stenbestemmelse.
  • Beskrive sten, som er bragt hertil af samme isstrømme sammen. Det er den metode, som Zandstra m. fl. har anvendt.
  • Bruge den geologiske historie som udgangspunkt. Her vil sten fra samme geologiske region blive omtalt sammen. Det er den metode, som vil blive anvendt på dette site.

Når man har at gøre med en bog, har opbygningen stor betydning, mens det er knapt så afgørende, når det drejer sig om et website, hvor links på kryds og tværs letter navigationen.

I "REGIONER" kan du navigere efter geologiske provinser , regioner, segmenter, felter etc. Du får en kortfattet beskrivelse af de geologiske hændelser, som ligger bag opdelingerne.

I "BJERGARTER" kan du finde frem til en bestemt bjergart, du søger, selv om du ikke ved nøjagtigt hvorfra den kommer.

i "STENBESTEMMELSE" finder du bestemmelsesnøgler til identifikation af magmatiske bjergarter - måske senere også metamorfe bjergarter og et begrænset antal sedimentære bjergarter.

i "GEOLOGISKE EMNER" kan du finde forskellige skemaer og beskrivelser af geologiske fænomener.

I "LITTERATUR" er der naturligvis en liste over litteratur, som jeg har anvendt.

I "LINKS" er der links til andre sites med omtale af de emner de behandles på www.rapakivi.dk.

I "ORDFORKLARINGER" kan du finde definitioner på geologiske fagudtryk. Ord der forekommer i ordforklaringer tilstræbes skrevet med kursiv.

Links er fremhævet med en afvigende farve: oftest gul i stedet for hvid eller rød i stedet for grå.

Felter med lysegrå baggrund omhandler regioner.

Felter med rosa baggrund omhandler bjergarter

Felter med lyseblå baggrund indeholder interne links

Felter med grøn baggrund omhandler geologiske emner.

Felter med lys tekst på mørk baggrund omhandler stenbestemmelse

Hvis du har kommentarer til Svens StrandstensSite, har forslag til forbedringer eller hvis du finder ting, som du mener er forkerte, vil jeg være meget glad, hvis du vil skrive til mig på sm@dadlnet.dk

Med mindre andet fremgår af teksten er stenene fundet og fotograferet af mig.

Teksterne er - med mindre andet anføres - min fortolkning og sammenskrivning af de mange kildetester, som findes dels i direkte relation til teksterne og dels i den generelle litteraturfortegnelse.

Det geologiske kortmateriale er lånt mange forskellige steder fra og oftest bearbejdet af mig selv. Kilderne angives som undertekst ved kortene.

Anvendelse af fotos i begrænset omfang (< ca. 25 stk.) i ikke-kommercielt øjemed er betinget af, at der henvises til www.rapakivi.dk og at fotografens navn angives. Det er tilladt ved anvendelsen at foretage fornødne mindre ændringer af fotos. Jeg skal underrettes om anvendelsen og have et link til produktet. Kontakt mig, hvis der er brug for fotos i større opløsning.

Anvendelse af fotos i kommercielt øjemed kan kun ske efter forudgående aftale.