Svens StrandstensSite
Alkaline og carbonatitiske komplekser - Almunge

25 km øst for Uppsala findes et 3x4 km stort område med syenitiske og i mindre udstrækning nefelinsyenitiske og nefelindioritiske bjergarter.

Området blev først beskrevet af Quensel i 1918. Senere lavede Gorbatschev grundige undersøgelser og mente, at det drejede sig om en alkalin intrusion omgivet af en zone med fenitiserede grundfjeldsbjergarter.

Der er usikkerhed mht dateringen. Tidligere undersøgelser anslår aldre på 1587 og 1700 Ma, mens nyere prøver viser aldre på ca. 1885 Ma, hvilket er stort set det samme som de omkringliggende tidligtorogene metamorfe bjergarter. Der synes dermed at være sået tvivl om, hvorvidt man reelt har at gøre med en alkalin intrusion.

Blandt de specielle bjergarter, der er beskrevet fra Almunge er umptekit og canadit.

Umptekit

Canadit

SGU: Berggrundsgeologisk undersökning. Sammanfattning av pågående verksamhet 2005. Östra Mälardalen. Magnus Ripa, Mehrdad Bastani, Hans Delin och Lena Persson

Gorbatschev, R., 1960: On the alkali rocks of Almunge. A preliminary report on a new survey. Bulletin of the Geological Institute of Uppsala XXXIX 5, 69 s.

Quensel, Percy Dudgeon. 1914: The alkaline rocks of Almunge

Skan-Kristallin (eksternt link)