Svens StrandstensSite
Blekinge/Bornholm-provinsen

Blekinge/Bornholm-provinsen udgør den sydligste del af det baltiske skjold.

Der går enskillelinje mellem Blekinge og Småland (Småland/Blekinge-zonen), således at Blekingeprovinsen er hævet betydeligt i forhold til Småland og således at de ældste bjergarter syd for denne linje er tydeligt gnejsede.

Grundfjeldsbjergarterne stammer fra to forskellige perioder.

De ældste bjergarter, som vi kun finder i Blekinge. De stammer fra perioden 1750-1700 Ma. Disse bjergarter som nævnt mere eller mindre gnejsede. Det formodes, at dette er sket i forbindelse med den gotiske orogenese 1650-1600 Ma. - i hvert fald inden den næste generation af granitter intruderedes.

De yngre granitoider omfatter såvel granitintrusioner i det ældre grundfjeld i Blekinge som de bornholmske granitoide bjergarter. Alderen er 1450-1400 Ma.

Grundfjeldet er senere i flere omgange gennembrudt af især mafiske gange.

Blekinge

Bornholm

Lundqvist, Jan, Thomas Lundqvist og Maurits Lindström, 2011: Sveriges geologi från urtid til nutid, 3. oplag. s. 243-250