Svens StrandstensSite
Blekinge/Bornholm-provinsen - Blekinge

Blekingeregionen afgrænses mod nord af Småland-Blekinge-zonen pg mod vest af protoginzonen. Ud over Blekinge omfatter regionen altså de nordøstlige dele af Skåne.

Småland/Blekinge-zonen adskiller ikke/svagt deformerede bjergarter på nordsiden (Småland) og kraftigt deformerede bjergarter på sydsiden (Blekinge). Der er opstået en betydelig hævning af Blekingeregionen i forhold til Småland. Denne hævning er sket før intrusionene af yngre granitoider i Blekinge.

Det ældste grundfjeld i Blekinge har en alder på 1,77-1,75 Ga. Det består af som regel kraftigt metamorfoserede bjergarter, som omfatter 3 enheder:

De yngre granitoider fra næste intrusionsfase 1,46-1,43 Ga er i det store og hele slet ikke eller kun svagt deformerede. Det drejer sig om Karlshamn-, Spinkamåla- og Vångagranitterne, samt mindre intrusioner bl. a. i det østlige Skåne (fx. Stenshuvud). Den deformering, der er sket af det ældre grundfjeld, må derfor være sket i perioden mellem 1,70 og 1,45 Ga. Et bud er at disse de yngre granitoider dannedes i slutningen af en orogenese, som kaldes den dano-poloniske orogenese. Dette er nogenlunde samtidig med den hallandiske orogenese i Det Sydvestskandinaviske Domæne, og i øvrigt tidsmæssigt og dermed formentlig også årsagsmæssigt sammefaldende med dannelsen af Varbergcharnockit, Torpagranit og Tjörnesjögranit i Halland og dannelsen af Götemar-, Jungfrun- og Uthammargranit i Småland.

Ud fra denne teori kan man altså sige, at den ældste del af Blekinges grundfjeld modsvarer de metamorfe bjergarter i de østlige dele af Det Sydvestskandinaviske Domæne. På grund af deres mere østlige placering har de så undgået yderligere påvirkning under den sveconorvegiske orogenese.

Sidste fase i dannelsen af Blekinges grundfjeld udgøres af Blekinge-Dalarna-doleritter. De har en alder på 954-946 Ma og tilhører dermed den yngre gruppe af disse såkaldte BDD-diabaser (den ældre gruppe har en alder på 972-965 Ma). Nogle af disse diabaser indeholder delvist afrundede xenolither af feldspatsandsten og kvartsit. Herved opstår de såkaldte diabaskonglomerater (svensk) eller gerölldiabaser (tysk). De er dermed i familie med de mere kendte og mere nordligt beliggende typer (fx. Brevik- og Alsarpdiabaser).

Karlshamngranit, Eringsbodagranit, Yasjögranit

Spinkamålagranit, Halengranit

Vångagranit

Blekingepletgranit

Altenburg, H.J. 2011: Die Blekinge-Region, Gesteine im Anstehenden und als Geschiebe. Neubrandenburger Geologische Beiträge. Bd. 11

Cecys, Audrius: Tectonic implications of ca. 1.45 Ga granitoid magmatism at the southwestern margin of the East European Craton. Department of Geology Lund University, 2004

Johansson,Åke, Svetlana Bogdanova and Audrius Cecys: A revised geochronology for the Blekinge Province, southern Sweden. GFF, Volume 128, Issue 4, 2006

Rimsa, A., 2002, Petrological study of the metamafic rocks across the Smaland-Blekinge Deformation Zone: Master degree thesis in Geology at Lund University, Dept. of Geology, Nr.154, 51 pp.

Skan-Kristallin: Tvinggranit (eksternt link)