Svens StrandstensSite
Oslofeltet - Basalt

Basalter findes udbredt over store dele af Oslofeltet. De fleste stammer fra stadium 2 og ligger som lag under rhombeporfyrerne (B1) eller mellem rhombeporfyrlagene (B2-B4). Der er også basaltudstrømninger fra centralvulkanerne i stadium 4 (B5).

Der er ikke nogen entydig sammenhæng basaltlag og udseende, og i almindelighed vil det derfor ikke være muligt at angive, hvilket basaltlag en løsblok kommer fra.

Basalterne kan udover den stratigrafiske inddeling opdeles efter forskellige andre kriterier:

A: Basaltens kemiske sammensætning

B: Typer af strøkorn

Også forvitringsgraden har betydning for basaltblokkes udseende. De kan være helt friske med sort grundmasse eller forvitrede med grålige eller brunlige farver. Uforvitret olivin forekommer stort set ikke i basalter fra Oslofeltet (i modsætning til Skåne-basalter), så evt. tilstedeværende olivin vil være forvitret til amorfe oftest rødlige mineraler. Typer med røde olivinpseudomofoser og augitstrøkorn kaldes ankaramitter. Grundmassen er i disse ofte brunligt forvitret.

Samtlige typer kan indeholde gashuller og findes følgelig som mandelsten. Endvidere indgår basalt ofte som brudstykker i breccier, konglomerater og ignimbritter fra Oslo-feltet.

Jensch, Jörg-Florian, 2014: Bestimmungspraxis Oslo-Basalte mit 15 Abbildungen. Der Geschiebesammler 47.1, s. 25-36

Nilsen, Odd, 2005 : Geologiske hovedtrekk i Grenland-Brunlanes-området. Universitetet i Oslo

Oftedahl, C., 1952: Studies on the Igneous Rock Complex of the Oslo Region. XII. The lavas. NVAMK

Segalstad, T. V. 1979: Petrology of the Skien basaltic rocks, southwestern Oslo Region, Norway. Lithos 12, s. 221-239. Oslo