Svens StrandstensSite
Det Svecofenniske Domæne - Den sydlige region (Bergslagen) - 2

Ny model for Bergslagen/TIB

I "Synthesis of the bedrock geology in the Bergslagen region, Fennoscandian Shield, south-central Sweden"' fra 2009 gør Stephens m. fl. sig til talsmænd for en noget ændret opfattelse af den geologiske sammenhæng i den sydlige del af den svecofenniske (svecokarelske) provins (Bergslagen) og den tilgrænsende del af det transskandinaviske magmatiske bælte (TIB). Det hele opfattes som én sammenhængende region og TIB-begrebet forkastes.

De intrusive bjergarter opdeles i forskellige suiter. Disse suiter er så igen intruderet i forskellige tidsrum.

Det skal bemærkes, at Stephens m. fl. i den nævnteartikel kun behandler bjergarter som befinder sig i et kvadratisk kortområde, som omfatter det klassiske Bergslagenområde, Tilgrænsende dele af Det Botniske Bassin og dele af TIB. Det gør det ganske vankeligt at danne sig et overblik, men mon ikke der kommer mere frem med tiden!

Palæoproterozoiske bjergarter, som er påvirket af den svecokarelske (=svecofenniske) orogenese og delvist af den sveconorvegiske orogenese

Svecofenniske sedimentbjergarter

 

Sörmlandgnejs

Svecofenniske vulkanske og subvulkanske bjergarter

1,91-1,89

Stribet hälleflint fra Dannemora

GDG intrusive bjergarter

1,90-1,87

Meget udbredt: Uppsalagranit, Vängegranit, Arnögranit

+underordnet GSDG (Åkersberga N/Stockholm)

1,87-1,85

Fåtallige: Tivedentonalit, (Forsmark)

Metadolerit  

Flere generationer. Bl. a. Herräng-gange

Alkaline intrusive bjergarter af usikker alder

 

Almunge

Sent svecokarelske GSDG intrusive bjergarter

1,87-1,84

TIB 0: Askersundsuiten

1,81-1,78

TIB 1: Järnagranit, Filipstadgranit

Vulkanske, subvulkanske og sedimentære bjergarter

1,8

Venjanporfyrit

Sent svecokarelske GP intrusive bjergarter

 

1,85-1,75

 

Stockholmgranit, Mallingsbogranit, Enkullengranit, Fellingsbrogranit, Hedesunda (mindre del)

Postsvecokarelske bjergarter, som delvist er påvirkede af den sveconorvegiske orogenese

GSDG intrusive bjergarter

1,70-1,67

TIB 2: Siljangranit, Garberggranit, Filipstadgranit

Vulkanske og sedimentære bjergarter

1,7

Digerbergaflejringer, Dalaporfyrer og -porfyritter

Mesoproterozoiske klastiske sedimentære bjergarter

 

Jotnisk sandsten

Meso- og neoproterozoiske doleriter og associerede bjergarter

1,60-1,56

Breven-Hällefors-dolerit

1,48-1,46 Tunadiabas, Gustafporfyr
1,27-1,26 Åsbydiabas
0,98-0,95 Blekinge-Dalarna-doleritter

Granit

1,50

Strömsbrogranit

kvartssyenit

1,47

Norankvartssyenit

Yngre bjergarter

Neoproterozoiske klastiske sedimentære bjergarter

 

 

Palæozoiske sedimentære bjergarter

 

 

Stephens, Michael B. m. fl., 2009: Synthesis of the bedrock geology in the Bergslagen region, Fennoscandian Shield, south-central Sweden