Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Forsmarkbreccie

Breccier er udbredte i Bergslagen. Omkring Forsmark i den nordøstlige del findes ensærlig type monomikt breccie, hvor alle fragmenterne betstår af rødbrun hälleflint/leptit og ligger i et puslespilsmønster. Dette viser, at der er tale om en in situ-brecciering. Rummet mellem fragmenterne består af chalcedon.

Den fremherskende mening har været at Forsmarkbreccie er opstået ved at den oprindelige bjergart har været udsat for deformerende kræfter under den svecofenniske orogenese. Påvirkningen er sket på et tidspunkt, hvor temperaturen har været så lav at materialet ikke var plastisk nok til at der kunne ske en foldning (ductile deformation). Derfor splintredes bjergarten i skarpkantede fragmenter, som siden blev kittet sammen af chalcedon. Ud fra denne teori er Forsmarkbreccie altså en tektonisk breccie.

Nyere undersøgelser tyder på, at der i stedet er tale om en hydrotermal breccie med magnesiumrige fluider. Imod dette taler dog fragmenternes meget skarpkantede form.

OBS.: Ovenstående er det billede, jeg har dannet mig af Forsmarkbreccie ud fra de sparsomme oplysninger, der foreligger. Jeg hører gerne, hvis nogen har noget at bidrage med!

Michael B Stephens: Forsmark site investigation Bedrock geology – overview and excursion guide. 2010

Malehmir, A., P. Dahlin, E. Lundberg, C. Juhlin, H. Sjöström, and K. Högdahl (2011): Reflection seismicinvestigations in the Dannemora area, central Sweden: Insights into the geometry of polyphase deformation zones and magnetite‐skarn deposits, J. Geophys. Res., 116