Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Gedritleptit

Gedrit og/eller antofyllit-førende leptitter findes flere steder i Bergslagen. De er dannede ved magnesiumalteration af leptitten og findes ofte i relation til sulfidmalme.

Bjergarten karakteriseres ved at amfibolmineralet gedrit danner sollignende aggregater af mørke radialt udstrålende nåle. Disse aggregater ses tydeligt på en baggrund af homogen lyst farvet leptit.

Gedritleptit er en meget sjælden ledeblok på danske strande og et fund heraf bør fejres behørigt! Det fotograferede eksempler blev fundet af en nybegynder, som spurgte Ole Allan fra Den Fynske Stenklub "om det var noget?"

Mineralet gedrit findes også andre steder på det baltiske skjold, bl. a. på Nesodden ved Oslo og i Bamble, men forekomsterne sammen med leptit i Bergslagenregionen og tilstødende regioner er nok ret karakteristiske.

Ohlsson, L. G.: Rapport Grb 75. Geologiska kartbladet Ludvika 4e Gubbo. 1979

Stephens, Michael B. m. fl., 2009: Synthesis of the bedrock geology in the Bergslagen region, Fennoscandian Shield, south-central Sweden

Torbohm, Marc: Amphibol-porphyroblastische Gneise