Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Rådmansöolivingabbro

Basiske dybbjergarter er relativt sjældne i Bergslagen, men forekommer bl. a. ved Rådmansö. Rudolph bringer et foto af en coronitisk olivingabbro, som formentlig/muligvis er fra Rådmansö. At bjergarten er coronitisk betyder at der postmagmatisk er kommet en mineralnydannelse på overgangen mellem to mineraler, mest typisk hvis det ene danner mineral danner strøkorn i en grundmasse, som overvejende består af et andet mineral. De postmagmatiske hændelser, der kan føre til coronadannelse er først og fremmest metasomatose og metamorfose - især hvis denne når i granulitfacies. Dette er et sandsynligt scenarium i Bergslagen, hvor både metasomatose og metamorfose i granulitfacoies forekommer. Udgansbjergarten (protolithen) skulle så være en olivingabbro med olivinaggregater i en plagioklasrig grundmasse. Senere er der så dannet hornblende på overgangen mellem disse to faser, og endnu senere er olivinen delvist forvitret bort.

Rudolph, Frank: Noch mehr Strandsteine. Wachholtz 2008. s.131

Vinx, R., 2005: Gesteinbestimmung im Gelände. Elsevier GmbH, München. s. 188 og 347

Svedmark, E., 1886: Gabbron på Rädmansö och inom angränsande trakter af Roslagen, Geologiska Föreningen i Stockholm Förhandlingar, 8:3, 221-248