Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Sörmlandgnejs

I Bergslagen er der store områder med bjergarter, som er mere eller mindre omdannede under den svecofenniske orogenese. Hovedparten er oprindeligt vulkanske og subvulkanske bjergarter, men i det såkaldte Sörmlandbassin, som ligger i trekanten mellem Västerås, Stockholm og Norrköping finder man metasedimentære bjergarter dannet ud fra gråvakker (turbiditter). Ofte er primærstrukturen til en vis grad bevaret, men mange steder ses omdannelse til gnejser og migmatitter.

Den herved opståede bjergart Sörmlandgnejs er Södermanlands (Sörmlands) landskabssten. Det er en paragnejs, altså en metamorfoseret sedimentær bjergart. De mørke lag består overvejende af cordierit (blå korn) og biotit, men der kan også være sillimanit (hvide nåle), grafit og pyrit. De lyse lag består af feldspat og kvarts. Desuden er der iøjnefaldende rødviolette aggregater af xenomorf granat (almandin), som ofte er uregelmæssigt afgrænsede.

Sørmlandgnejs adskiller sig fra migmatitiske granatamfibolitter fra Det Sydvestskandinaviske Domæne ved at være mere lysegrå i grundmassen og ved at granaterne har en mere lysviolet farve.