Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Sydlige Region - Uralitporfyr fra Vaksala

Under opbygning

Svedmark, E, 1888: Om uralitporfyrn och hälleflintan vid Vaksala. SGU, C N:o 94