Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Västervikområdet - Västervikkvartsit

Bjergarterne i Västervikområdet udgøres helt overvejende af metamorfoserede sedimenter. De oprindelige aflejringer bestod overvejende af kvarts, men med varierende indhold af ler- og glimmermineraler. Metasomatiske processer (silicium-metasomatose) udvaskede en stor del af kalifeldspatten, således at det, man nu ser i størstedelen af området, er næsten rene kvartsitter med en grå eller gråviolet - eller sjældnere rødlig eller grønlig - farve. Ofte er der dog mere eller mindre velafgrænsede strøg eller pletter med rødlig kalifeldspat og/eller mørke glimmermineraler. Især i områderne tæt på de granitiske intrusioner kan kvartsitterne have en påfaldende glasagtig brudflade.

Kan Västervikkvartsit benyttes som ledeblok? De homogene typer med grålig eller gråviolet farve kan efter min mening ikke bruges - lignende kvartsitter findes i hvert fald i Telemark i Sydnorge og formentlig også flere andre steder i Sverige ved sydvestranden af Det Svecofenniske Domæne. De typer, hvor der er rødlige strøg af lermineraler/kalifeldspat og/eller mørke pletter eller strøg af glimmermineraler kan muligvis benyttes, men der er, så vidt jeg kan bedømme ikke for nuværende koncensus herom.

Gavelin, Sven: The Västervik Area in South-Eastern Sweden. 1984. Sgu Ba 32 og tilsvarende kort Ba 32

Axel Vollbrecht & Bernd Leiss (2008) Complex fabric development in Paleoproterozoic meta-quartzites of the Västervik Basin, SE Sweden, GFF, 130:1, 41-45

Wik m. fl.: Beskrivning till regional berggrundskarta över Kalmar län. Sveriges geologiska undersökning 2005. s. 20

Marc Torbohm: Västervik-Quarzit. Kristallin.de