Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Kongsbergsegmentet

Kongsbergsegmentet er et N-S gående linseformet segment, som måler ca. 50 km i bredden og 150 km i længden.
Mod sydøst grænser Kongsberg op mod Oslofeltet og mod nordøst mod Idefjordsegmentet. Grænsen mod Idefjord er en 500 m bred zone med mafisk gnejs omdannet i amfibolitfacies - Åmot-Vardefjell Shear Zone. Zonen fortsætter et godt stykke mod nordvest fra Kongsbergs nordspids, hvor den danner grænsen mellem Telemark- og Idefjordsegmenterne.
Mod vest grænser Kongsbergsegmentet op til Telemarksegmentet langs Sokna-Saggrenda Shear Zone (SSSZ), som er en op til 2 km bred zone, som er deformeret ad flere omgange under den sveconorvegiske orogenese.

Lige som Bamblesegmentet er Kongsberg præget af mesoproterozoiske orthognejser og lidt yngre metasedimentære bjergarter, som ligger i N-S gående bånd, og også lige som i Bamble har der været en periode med bimodal magmatisme før den sveconorvegiske orogenese. Alle bjergarterne blev udsat for tidlig sveconorvegisk metamorfose og deformering.

Hovedelementerne i Kongsberg er

Selv om Kongsberg geologisk set er overordentlig interessant, er det ikke ikke et eldorado for ledeblokssamlere. Mig bekendt er der ikke anvendelige bjergartstyper.

 

Bingen et al: Onset of the Sveconorwegian orogeny: 1220-1130 Ma bimodal magmatism, sedimentation and granulite-facies metamorphism. Geophysical Research Abstracts Vol.15 2013

Bingen, B. & Viola, G.: Paired c. 1150 Ma compression-extension belts in S Norway and the geodynamics of Grenvillian orogens, 2015

Bingen, B. et al: The Mesoproterozoic Sveconorwegian orogeny: orogenscale interpretation of metamorphic and magmatic patterns supports an ultra-hot collision model. Geophysical Research Abstracts Vol.20, 2018

Bugge, C. Kongsbergfeltets geologi. Norges Geo!. Unders. 82, 1917, pp. 1-271.

Bugge, Jens, 1943: Geological and petrographical investigations in the Kongsberg-Bamble formation. NGU nr.160

Scheiber, Thomas et al, 2015: Multiple reactivation and strain localization along a Proterozoic orogen-scale deformation zone: The Kongsberg-Telemark boundary in southern Norway revisited. Precambrian Research 265

Starmer, I. C. 1981: The northern Kongsberg Series and its western margin. Norges geol. Unders. 370, 25-44.

Viola, G. et al, The Kongsberg-Modum terrane of Southern Norway: a key toward a refined conceptual model of the Sveconorwegian orogen. Geophysical Research Abstracts Vol. 15, 2013

Zozulya, D. R. et al: The Newly Discovered Neoproterozoic Aillikite Occurrence in Vinoren (SouthernNorway): Age, Geodynamic Position and Mineralogical Evidence of Diamond-Bearing Mantle Source. Minerals 10, 2020