Svens StrandstensSite
Det Sydvestskandinaviske Domæne

Det Sydvestskandinaviske Domæne SSD består af grundfjeld, som blev omdannet eller nydannet ved den sveconorvegiske orogenese (bjergkædefoldning) i perioden 1,14-0,90 Ga. Benævnelsen Den Sveconorvegiske Provins dækker over samme område.

Afgrænsning

Østgrænsen for SSD sættes ved den Sveconorvegiske Frontale Deformationszone SFDZ.
Mod nordvest overlejres bjergarterne i SSD af Kaledoniderne, for dog at dukke op igen i større eller mindre vinduer længere mod nordvest i Norges Vestlige Gnejsregion.
Mod syd og vest dækkes grundfjeldet af phanerozoiske aflejringer. Det skyldes, at grundfjeldet via komplicerede forkastninger i Sorgenfrei-Tornquist-zonen er ført i dybden.
I Carbon/Perm blev SSD spaltet af Osloriften.

Inddeling

SSD måler ca. 500 km - både N-S og Ø-V. Det består af fem lithotektoniske enheder som hver har sin egen historie med magmatisme, metamorfose, deformation og sedimentation. Nomenklaturen har været omskiftelig, men her kaldes de alle segmenter. Nogle af segmenterne kan igen underopdeles.
Segmenterne er I retningen øst mod vest og med angivelse af alderen på de ældste magmatiske bjergarter i segmentet:

Som det ses, bliver segmenterne yngre fra øst mod vest. Bjergartstyperne peger på, at segmenterne er dannet ved accretionære processer (kontinuerlige subduktionsprocesser, hvor ny kontinentalskorpe i form af havbundssedimenter og øbuer føjes til den eksisterende) langs den fennoskandiske randzone i perioden 1710-1480 Ma.

Segmenterne er adskilte af overvejende N-S gående deformationszoner med en bredde fra nogle få x 10 meter til flere km. Langs disse zoner har enhederne forskubbet sig horisontalt i forhold til hinanden og/eller kollideret med hinanden med kompression og over/underskydning til følge.

Geologisk udvikling

Der har de seneste 30 år været forsket meget i geologien i SSD, og der kommer hele tiden nye forskningsresultater, som fører til ændringer i og forfinelse af de modeller, man har opstillet for udviklingen.
Udfordringen består bl.a. i, at de gennembribende påvirkninger, der fandt sted under den sveconorvegiske orogenese, gør det vanskeligt at tolke de hændelser, som ligger forud.

Den præsveconorvegiske udvikling

Udgangspunktet er det landskab, vi havde da Den svecofenniske orogenese var afsluttet med TIB-magmatismen ca. 1,7 Ga. Vi må i grove træk forestille os, at Balticas sydvestlige rand gik omkring det der nu er Mylonitzonen.

Den sveconorvegiske orogenese 1,14-0,9 Ga.

Der er to konkurrerende modeller for hvad der skete i SSD under den sveconorvegiske orogenese.

Den postsveconorvegiske udvikling

Efter den sveconorvegiske orogenese har vi en relativt rolig periode præget af erosion og moderat ekstension. Når vi når frem til Palæozoikum 542 Ma, er området helt fladt - vi kalder det Det Prækambriske Peneplan. Havet stiger, og der afsættes mægtige sedimentlag på Baltika. I slutningen af Silur (443-417 Ma) kolliderede Baltika med Nordamerika. Herved opfoldes Kaledoniderne, der som 3 store napper væltede sig ind over Baltikas nordvestlige rand og dækkede dele af det sveconorvegiske grundfjeld. Omkring 300 Ma støder yderligere kontinentalmasser til sydfra: Den hercyniske bjergkæde dannes i Midteuropa, og superkontinentet Pangea er en realitet. Selv et superkontinent holder ikke evigt: Som et varsel om, hvad der senere skal ske opstår Osloriften, som deler nuværende Sydvestskandinaviske Domæne i to, og et sindrigt system med forkastninger og vulkanisme langs Sorgenfrei-Tornquistzonen præger billedet de næste par hundrede millioner år. Kombineret med skiftende indsynkning og landhævning samt skiftende vandstand i verdenshavet dannes et varieret grundfjeldsrelief i området sydvest for Tornquistzonen - usynligt fordi det er dækket af sedimenter og delvist også af havet. Danmark og Skåne ligger som bekendt over havets overflade - i de skånske åse og på Bornholm er grundfjeldet endda som horste skubbet helt op til overfladen.
Er der sveconorvegisk grundfjeld under hele Danmark? Nok ikke helt. Grænselinjen mod den avalonske undergrund, som stødte til under den kaledoniske orogenese, går nok gennem Sønderjylland og måske også Lolland-Falster.

Det Østlige Gnejssegment

Idefjordsegmentet

Kongsbergsegmentet

Bamblesegmentet

Telemarksegmentet

 

Senorogene granitter

Andersen, T., 2005: Terrane analysis, regional nomenclature and crustal evolution in the Southwest Scandinavian Domain of the Fennoscandian Shield. GFF, Vol. 127 (Pt. 2, June), pp. 159–168. Stockholm.

Bingen et al, 2008: A four-phase model for the Sveconorwegian orogeny, SW Scandinavia. Norwegian Journal of Geology vol. 88, pp 43-72,

Bingen, B et al, 2008: The Mesoproterozoic in the Nordic countries. Episodes, Vol. 31, No.1

Bingen, B.,Viola, G., Möller, C. et al: The Sveconorwegian orogeny,Gondwana Research 90, 2021

Bogdanova, Bingen, Gorbatschev et al: The East European Craton (Baltica) before and during the assembly of Rodinia. Precambrian Research 2006

Granseth, A., Slagstad, T. et al: Tectonomagmatic evolution of the Sveconorwegian orogenrecorded in the chemical and isotopic compositions of 1070–920 Ma granitoids. Precambrian Research, vol. 340, 2020

Roberts, M. W. and Slagstad, Trond: Continental growth and reworking on the edge of the Columbia and Rodinia supercontinents. 1.86–0.9 Ga accretionary orogeny in southwest Fennoscandia. International Geology Review, 2014

Slagstad, T et al, 2012: A non-collisional, accretionary Sveconorwegian orogeng. Terra Nova, 25, 30–37

Slagstad, T. et al, 2020: The Sveconorwegian orogeny – Reamalgamation of the fragmented southwestern margin of Fennoscandia. Precambrian Research 350

Stephens: Sweden: Lithotectonic Framework, Tectonic Evolution and Mineral Resources, 2020: Chapter 14. Stephens, M. B. et : Regional context and lithotectonic framework of the 1.1–0.9 Ga Sveconorwegian orogen, southwestern Sweden