Svens StrandstensSite
Blekinge/Bornholm-provinsen - Blekinge - Blekingepletgranit

I et område i Tvinggranitten ved Yasjön finder man Blekingepletgranitten. Det er en finkornet grå sten med mange lyse pletter på gns. 5-10 mm. Nogle af pletterne har en kærne med en enkelt titanitkrystal. Den forholdsvis brede halo heromkring består af kvarts og feldspat.

Zandstra, J. G., 1988: Noordelijke kristallijne Gidsgesteenten, s. 340