Svens StrandstensSite
Svecofenniske Domæne - Rapakivimassiver - Ålandssuiten - Ålandsøerne - Ålandsgranitporfyr

Ålandsgranitporfyrer har strøkorn af kvarts og feldspat i en finkornet grundmasse.

Der er bestemt ikke koncensus om, hvor grænsen mod kvartsporfyrer går. Hesemann er talsmand for, at kvatsporfyragtige bjergarter med en kornstørrelse i grundmassen på 0,05-2 mm kaldes granitporfyrer, men i almindelighed vil man vel kalde typer med tæt og meget finkornet grundmasse for kvartsporfyrer. Selv om man gør det, vil der være tvivlstilfælde - fx har kvartsporfyrer af Hammaruddatypen en udtalt kornet grundmasse, men omtales som regel som kvartsporfyrer.

På GTK's geologiske kort finder man disse bjergarter med samme legende i tre områder:

Ved nærlæsning kan man dog se at bjergarterne i Hammerudda-området betegnes som kvartsporfyrer, mens bjergarterne i de to andre områder indtil for nylig har været benævnt kvartsporfyragtige rapakivigranitter, som er den betegnelse finnerne bruger for vores granitporfyrer. Nu er Ålandshav-området imidlertid delt op i en sydlig del - som bl. a. omfatter øen Tödding og små områder på vestkysten af Eckerö - hvor der er kvartsporfyrer, og en nordlig del med kvartsporfyragtige rapakivigranitter.

Det vil altså sige, at vi har granitporfyrer i to områder. Den nordlige del af Ålandshavet og området øst for Mariehamn - i kommunerne Jomala og Lemland. Da Ålandshavets bund er svært tilgængelig, er beskrivelser af Ålandsgranitporfyrer baseret på studier af det østlige massiv.

I følge Bergman kan man opdele granitporfyrerne i to typer

Den hornblendeholdige ringkvartsporfyrtype er langt mere almindelig i danske moræner end den røde type uden hornblende.

Ikke alle Ålandsgranitporfyrer kan tvangfrit indordnes i denne opdeling. Afvigende typer kan næppe med sikkerhed stedfæstes til Åland, men kan også stamme fra Laitila, Vehmaa mm.

Bergman, L. 1981: Berggrunden inom Signilskär, Mariehamn och Geta kartblad. Geological Survey of Finland

Eklund, O., S. Fröjdö, B. Lindberg: Magma mixing, the petrogenetic link between anorthositic suites and rapakivi granites, Åland,SW Finland. Mineralogy and Petrology, 1994, Volume 50, Issue 1-3, pp 3-19