Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Østlige segment - Mafiske bjergarter - Amfibolit og Granatamfibolit

Amfibolitter er dannet ved metamorfose i amfibolitfacies (sv. t. 500-700°C og 10-40 km's dybde) af mafiske bjergarter. Hovedmineralerne er plagioklas og hornblende (mindst 30-40%) og herudover kan der værelidt kvarts. Hvis metamorfosen har nået høj amfibolitfacies vil der dannes røde/rødbrune/rødviolette granater i størrelsen 1 mm-5 cm og man har så en granatamfibolit - eller hvis granaterne udgør mindre end 5% af bjergarten en granatførende amfibolit (R. Vinx). Biotit, klinopyroxen og titanit findes ofte i små mængder.

Hvis der har været tale om statisk metamorfose, vil bjergarten have bevaret sit massive udseende. Hvis der har været tale om dynamisk metamorfose, vil bjergarten i større eller mindre grad være folieret (gnejset) og evt. migmatitisk med hvide slirer af plagioklas og kvarts.

Det kan være coronadannelse (hvid zone bestående af plagioklas og evt. kvarts) omkring granaterne.

De fleste amfiboliter, som vi finder i Danmark kommer fra de områder i Det Sydvestskandinaviske Domæne, hvor bjergarterne har været udsat for metamorfose i amfibolitfacies. Det drejer sig først og fremmest om Det Østlige Gnejssegment i Sverige samt Kongsberg- og Bamble-segmenterne i Norge. Granatamfibolitter findes ikke i Det Transskandinaviske Magmatiske Bælte og kun i mindre omfang i Det Svecofenniske Domæne.

Det anføres at svenske granatamfibolitter i modsætning til sydnorske kolleger typisk har migmatitiske slirer (Per Smed), men det er ikke nogen sikker identifikationsegenskab.

Læs mere om metamorfose af mafiske bjergarter under Østlige Gnejssegment - Mafiske bjergarter 

Karlheinz Krause: Einige Notizen zum Granatamphibolit Mit 2 Abbildungen