Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Østlige segment- Mafiske bjergarter - Mafisk Granulit og Granatcoronit

Når en mafisk dyb- eller gangbjergart (gabbro eller dolerit) udsættes for metamorfose i granulitfacies dannes en bjergart, som man kunne kalde en granoblastisk plagioklas-pyroxen granofels eller hvis indholdet af pyroxen er >30% enklere og mere mundret en mafisk granulit. Den består af de samme mineraler som var til stede i udgangsbjergarterne: augit og Ca-plagioklas. Hertil kommer så granat i vekslende mængde. Den store forskel ligger i teksturen. I dolerit og gabbro havde vi hhv. ofitisk og granulær tekstur, som opstår når de voksende krystaller i magmaen får lov til at brede sig uhindret, indtil de støder på et andet mineralkorn. I den mafiske granulit har alle mineralkorn en tilnærmet sekskantet form - en slags bikagemønster, som er opstået, fordi det er den tekstur, der er mest energifordelagtig. Inden bjergarten når frem til at være en mafisk granulit, har den været gennem andre stadier - læs mere under Østlige Gnejssegment - Mafiske bjergarter

Vi finder disse bjergarter i den sydlige del af Det Østlige Gnejssegment - det der også kaldes Den sydvestsvenske Granulitregion SSG. Her udgør disse mafiske bjergarter små enklaver i de klart dominerende sure gnejser og granulitter. Det var først omkring 1990, man blev opmærksom på at mafisk granulit var en udmærket ledeblok (R. Vinx). Lignende bjergarter findes i mindre omfang i Kongsberg- og Bamblesegmenterne i Sydnorge.

Mafiske granulitter fra SSG er på afstand ret kedelige at se på: matsorte og evt. lidt beskidt brulige. De er enskornede med en kornstøærrelse på <1 mm til ca. 5 mm. Pyroxenerne er mat sorte eller har et grønligt skær. Plagioklasen er som regel lys, men kan være mørktfarvet.
Granaterne er som regel ganske små og ligger spredt, ofte uregelmæssigt fordelt. Makroskopisk viser granaterne sig i første omgang som et svagt brunt skær. Ved højere tryk bliver granaterne mere tydelige, men beholder deres beskedne størrelse. Undertiden findes granaterne koncentreret på grænsefladerne mellem de mafiske mineraler og plagioklas. Dette er udtryk for at granaterne dannes ud fra disse mineraler, og at der ikke er indtrådt en ligevægtstiltand. Denne specialtype af mafisk granulit kaldes granatcoronit.

Ogilvie, P. P. et al: Arrested development – a comparative analysis of multilayer corona textures in metamorphic rocks. Journal of Solid Earth 2016.

Vinx, R., 1998: Neue kristalline SW-schwedische Leitgeschiebe