Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Telemark - supracrustale bjergarter

I det centrale Telemark øst for MANUS findes et stort område med supracrustale bjergarter, som er metamorfoseret under den sveconorvegiske orogenese. Tilsvarende, men mindre områder findes andre steder i Telemarksegmentet, ex.: Sæsvatn-Valldal.

Blandt disse metamorfe bjergarter udgør kvartsitter en stor andel. Herudover findes amfibolitter, diverse skifre, metaryolitter mm. Kvartsitterne kan være hvide eller have rødlige eller violette nuancer. De kan næppe skelnes fra kvartsitter i fx Bamble.

Nogle lidt specielle bjergarter, som formentlig også stammer herfra, er hornblendegranofels og hornblendegnejs. Jeg har ikke læst nogen beskrivelser af denne, og den kan i princippet lige så godt stamme fra Bamble. Under alle omstændigheder er det en overordentlig speciel og let genkendelig bjergart. Grundmassen i denne metamorfe bjergart består af meget finkornet kvarts og feldspat og de smalle porfyroblaster af hornblende.

Bugge, C., 1931: Geologiske Undersøkelser i Telemark

Dahlgren, Sven: Litt om geologien i det sentrale Telemark

Köykkä, J, 2011:Sedimentology of the Mesoproterozoic Telemark basin-fills, South Norway: implications for sedimentation processes, depositional environments and tectonic evolution

Sigmond, E. M. O. et al: The Rjukan Proterozoicrift basin, its basement and cover, volcanic and sedimentary infill, and associated intrusions