Svens StrandstensSite
Sydvestskandinaviske Domæne - Østlige segment - Mafiske bjergarter - Retroeklogit og coronitiske metagabbroer

I 1997 blev man opmærksom på, at der var områder i Den Sydvestsvenske Granulitregion, hvor der under Den Sveconorvegiske Orogenese havde været metamorfose i eklogitfacies. Beviset lå i fund af såkaldte retroeklogitter. Navnet hentyder til at denne bjergart er dannet ved retrograd metamorfose af eklogit. Eklogit dannes ud fra mafiske bjergarter dybt i jordskorpen og består af omphacit og granat. Hvis omstændighederne er til det, kan bjergarten føres op til jordoverfladen så hurtigt, at de retrograde processer ikke når at udslette alle tegn på, at bjergarten har været en eklogit. Typisk omdannes omphacit til diopsidisk (magnesiumrig) klinopyroxen og plagioklas, som optræder i såkaldt symplektitisk tekstur - dvs. en sammenvækst af de to mineraler, som vrider sig ormeagtigt ind i hinanden. Omdannelsen kan være gået videre, så noget af pyroxenen omdannes videre til amfibol, især i randområderne omkring granaterne. Undertiden ses højtryksmineralet kyanit. Et andet sjældent mineral, som kan findes i retroeklogit er sapphirin.

Denne bjergart blev først fundet ved Lilla Ammås øst for Ullared, men er siden fundet flere andre steder i Den Sydvestsvenske Granulitregion.

Coronitiske granatamfibolitter, hvor granaterne har en hvid halo af plagioklas, menes også at være opstået ved retrograd metamorfose af eklogitter eller mafiske granulitter.

Mere almindelige er coronitiske metagabbroer, hvor der dannes en corona af amfibol og spinel på grænsefladen mellem plagioklas og olivin eller orthopyroxen. Denne bjergartstype er muligvis mere almindelig i Bamble og måske Kongsberg i Sydnorge.

Andersson, Jenny et al, 2019: Beskrivning till berggrundskartan Falkenberg. SGU.

Gorne, N.; P-T Estimates of garnet bearing amphibolite at Getterön, South Western Sweden. Bachelor of Science thesis Göteborg 2012

Möller, C et al, 1997: A Sveconorwegian deformation zone (system?) within the Eastern Segment,Sveconorwegian orogen of SW Sweden - a first report. GFF, Vol. 119, pp. 73-78.

Möller, Charlotte: Kartområdet Kinna-Ullared. SGU-rapport 2008:24, s. 116

Möller, C., et al, 2015: Exhumation of an eclogite terrane as a hot migmatitic nappe, Sveconorwegian orogen. Lithos, 226, 147–168.

Petersen, Jørgen Trelle, 2011: Et sjældent løsblokfund: Halland retroeklogit. Stenfolket 32,1

Vinx, R., 1998: Neue kristalline SW-schwedische Leitgeschiebe